Download gratis de 40dagentijd app!

Download gratis de 40dagentijd app!

De app bevat inspirerende teksten rond de veertigdagentijd. Het is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Vanaf 1 maart vindt u alle informatie in de app omtrent de 40dagentijd.

Heeft u een iPhone?

Download de app hier in de App Store.

Heeft u een Android-telefoon?

Download de app hier in de Google Play Store.

app store   google play

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow