Download gratis de 40dagentijd app!

Download gratis de 40dagentijd app!

Morgen (10 februari 2016) begint de veertigdagentijd. Kerk in Actie heeft hiervoor een inspirerende app ontwikkeld. De app is voor iedereen met een smartphone of tablet gratis te downloaden. Het leidt je met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips door de 40dagentijd. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

De komende 40 dagen bereiden we ons voor op Pasen. Van oudsher is dit een tijd van bezinning en versobering, een tijd om de stilte te zoeken en terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander. De app is een onderdeel van de Kerk in Actie- campagne ‘Ik ga. Zet een stap verder naar een ander.’  Meer weten over deze campagne? Ga naar de website van Kerk in Actie.

Download de app gratis via Google Play en de iTunes App Store.

app store  google play

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow