Een NACHT Zonder Dak op 12 juni

Een NACHT Zonder Dak op 12 juni

Op 12 juni brengt de jeugd van Kollumerzwaag (vanaf 12 jaar) een nacht zonder dak door. Ze slapen op een zelf gemaakt bed van karton. Ze zoeken sponsoren hiervoor, en met het geld dat dit opbrengt steunen ze de Stichting  Good News ZA.

Deze stichting is opgericht door Theo en Jinke de Jong, oudinwoners van Kollumerzwaag. Zij wonen in Zuid-Afrika en richten zich op jeugd en kinderen uit de plattelandsgebieden rondom Knysna. Zij willen, in samenwerking met de lokale bevolking, kerken en andere organisaties, bouwen aan een stabiele generatie die de Here Jezus Christus volgt en blijft volgen.

De kinderen en jeugd in de plattelandsgebieden rondom Knysna hebben het moeilijk. Ze hebben te maken met werkloosheid, drank, drugs en seksueel misbruik. Daarom ziet hun toekomst er niet goed uit.

Het doel van Good News ZA is om de kinderen en jeugd van de plattelandsdorpen rondom Knysna te begeleiden naar een hoopvolle toekomst.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow