Friesch Dagblad: Youth Alpha verenigt kerken Kollumerzwaag

Friesch Dagblad: Youth Alpha verenigt kerken Kollumerzwaag

Dat kerken samenwerking zoeken met andere kerken is steeds vaker de praktijk. Zo ook in Kollumerzwaag. Daar begint zondagavond een Alpha-cursus voor jongeren, op initiatief van vier kerkelijke gemeenten.  Het Friesch Dagblad schreef in haar krant van vandaag een uitgebreid artikel over dit initiatief.

Klik op de onderstaande afbeelding of download het stuk als pdf

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow