Gediplomeerd AED-bedieners gezocht

Gediplomeerd AED-bedieners gezocht

Beste Gemeenteleden,
Plaatselijk Belang Kollumerzwaag is bezig mensen te werven die in het bezit zijn van een reanimatiediploma.
Door middel van een SMS-bericht word je opgeroepen door “hartslagnu.nl” om in het dorp een reanimatie uit te voeren. Er worden altijd meerdere personen tegelijkertijd opgeroepen.
De AED’s (automatische externe defibrillator) hangen op vaste plaatsen in het dorp.
Meld je nu aan op Hartslagnu, of lees op die website meer informatie.

Nog meer informatie is te verkrijgen bij het bestuur van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag of bij ondergetekende.
Elke seconde telt, red een leven!

Rintje Jansen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow