Geslaagde ouderenzondag

Geslaagde ouderenzondag

Zondag 27 september 2015 was de morgendienst speciaal gewijd aan de ouderen van onze gemeente. De zeventigplussers konden vooraf aan ds. Strietman liederen opgeven die zij graag tijdens de dienst wilden zingen. Na de dienst was er voor deze gemeenteleden koffiedrinken en een broodmaaltijd. De dienst is terug te luisteren via kerkomroep.nl

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow