Janneke en Gerben zijn weer in Knysna, Zuid-Afrika

Janneke en Gerben zijn weer in Knysna, Zuid-Afrika

Op 14 april zijn Janneke en Gerben (2 weken later dan gepland) weer naar Zuid-Afrika vertrokken. Lees hieronder hoe het met hen gaat.

Ondanks alle voorbereidingen (en kosten) is het helaas niet gelukt om een vrijwilligersvisum te krijgen. We hopen nog dat we op ons reisvisum van 3 maanden een verlenging krijgen. We kunnen in elk geval tot half juli blijven.

In de tijd dat we thuis waren hebben we in onze kerken verteld wat we doen in Karatara. U kunt ook informatie vinden op de website van het Lighthouse. Giften zijn van harte welkom en zijn aftrekbaar van de belasting (anbi status).

Op zondag 3 april hebben Gerben en ik belijdenis van ons geloof afgelegd in de Nehemiah gemeente in Dokkum. We wilden dat graag doen door onderdompeling en vandaar dat we dat daar hebben gedaan. Het is voor ons een bevestiging van onze kinderdoop, maar nu een bewuste eigen keuze. We hebben een getuigenis afgelegd en zijn in aanwezigheid van onze familie en vrienden gedoopt.

Op zaterdag 16 april zijn we weer aangekomen in Karatara. De komende tijd is er bij ons een groep van Jeugd met een opdracht. Zij komen ons meehelpen bij de programma’s die we doen. Het voelt zo goed om hier weer ’thuis’ te zijn, want zo voelt het. Als een 2e thuis. We genieten heel erg van het werk en hebben de kinderen erg gemist. In de 2,5 week die we hier nu zijn, waren er 3 public holiday dagen (vrije dagen), maar als organisatie willen we juist dan de kinderen opvangen en van de straat afhouden. We vinden het heel erg om te zien dat wanneer we de kinderen in de middag op halen, sommige onder invloed zijn.

Op 23 april hadden we een kidsevent. Dit was een zeer geslaagd feest met rond de 50 kids! Ook de jeugdavonden lopen goed! We hebben goed contact met de jeugd en het connecten gaat ook steeds beter. Tijdens het programma ligt de focus ook op het connecten met de jeugd, zodat we elkaar beter leren kennen en vertrouwen kunnen winnen.

Deze week hebben Gerben en ik (Janneke) het verhaal verteld over hoe bijzonder mooi God de wereld, dieren en mensen heeft gemaakt en hoe goed we hier mee om horen te gaan. Daarom hebben we afgelopen maandag lekker in de natuur gepicknickt en gisteren hebben we in Karatara rondgelopen met vuilniszakken om Karatara schoon te maken! Morgen gaan we dit weer doen maar dan met een grotere groep. Een groot succes!!

Verder zijn we dankbaar om weer met onze vrienden te zijn. We vinden het bijzonder wat we hier hebben opgebouwd en dat dat in stand is gebleven terwijl we weg waren. We vinden het dan ook jammer dat we volgende week afscheid moeten nemen van 2 Duitse vrijwilligers van Youth For Christ Knysna. We waren sinds het begin met hen.

Dankpunten:
-we zijn heel dankbaar dat het voor ons mogelijk was om hier terug te komen.
-we zijn dankbaar voor de vrienden die we hier hebben.
-we zijn dankbaar voor het werk dat we mogen doen in Karatara.
-we zijn dankbaar voor de achterban en voor het sponsorgeld dat we mochten ontvangen.

Bidpunten:
-kinderen en volwassenen van Karatara (de drank- en drugsproblemen waarmee ze te maken hebbenn).
-Janneke haar teen is gebroken, we bidden dat deze mag helen en dat ze mag leren rust te nemen
We gaan proberen elke 2 weken een blog te schrijven, dit is te volgen via hun reisblog.

Groeten van Gerben en Janneke

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow