Kerk in Actie Advent-app

Kerk in Actie Advent-app

Kerk in Actie heeft een gratis Advent-app gemaakt. De app bevat inspirerende teksten rond de Adventsperiode. Het is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

Zoek op ‘Advent-app Kerk in Actie’ in de App Store (als u een iPhone heeft) of in de Google Play Store (als u een Android-telefoon heeft).

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow