Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen

We feliciteren van harte de leden van onze gemeente die op vrijdag 24 april 2015 koninklijk zijn onderscheiden:

 Leo Algra en Jinke Halbesma

Zij ontvingen de bij de onderscheiding behorende versierselen uit handen van burgemeester Bilker.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow