Lichtkrant op de Gereformeerde Kerk

Lichtkrant op de Gereformeerde Kerk

Op de voorgevel van de Gereformeerde kerk is een Lichtkrant geplaatst.  Hier worden aankondigingen gedaan voor bijvoorbeeld jeugddiensten en themadiensten.

Wilt u een aankondiging of boodschap plaatsen op de Lichtkrant, dan kunt u dit aangeven bij Gosse Hollema, bijvoorbeeld via het contactformulier.

Geef in, bij voorkeur, maximaal 50 tekens aan wat de titel van het evenement is en waar en wanneer het plaatsvindt. Wilt u ook aangeven vanaf welke datum het bericht zichtbaar moet zijn. Het bericht dient minimaal 1 week voor plaatsing te worden doorgegeven.

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow