Lichtpunt beschikbaar voor Opvang Oekraïners

Lichtpunt beschikbaar voor Opvang Oekraïners

Lichtpunt wil zich tijdelijk inzetten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Hof van Heden wordt beschikbaar gesteld om in te delen in appartementen, waar Oekraïners opgevangen kunnen worden.

Lichtpuntloods stelt gebouw en huisraad om de Hof van Heden in te richten beschikbaar. Lichtpunt Opvang is beschikbaar voor toezicht en opvang voor vragen. Verder werken Plaatselijk Belang, de Doarpsomtinkers en de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag mee.

Vrijwilligers van Lichtpunt en inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster kunnen zich aanmelden om hulp te verlenen zoals: zorgen voor vervoer, mensen wegwijs maken in het dorp/buurt, Oekraïners attenderen/uitnodigen/introduceren bij verschillende sociale en sportieve activiteiten in het dorp (bijv. uitnodigen in kerkdiensten, sport, voetbal, school, etc.). Of misschien door ze tijdelijk werk te bieden. Maar ook door hen te groeten en een praatje met hen te maken (hoe gebrekkig ook in verband met de taalbarrière).

De regiegroep “Opvang Oekraïners Kollumerzwaag en Veenklooster” is bereikbaar via administratie@lichtpuntinfo.nl of telefoon: 0511 441542.

Meer informatie is te lezen in de brief van de regiegroep.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow