Nieuwe penningmeester bazaarcommissie

Nieuwe penningmeester bazaarcommissie

Jarenlang heeft Henk Speelman zich als penningmeester ingezet voor de bazaarcommissie. Onlangs heeft hij het stokje overgedragen aan Meindert Bijlsma. Het college van kerkrentmeesters wenst Meindert in zijn nieuwe functie alle goeds.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow