Oudpapier (routes 2021 en opbrengsten)

Oudpapier (routes 2021 en opbrengsten)

Al een kwart eeuw ben ik bewoner van ons dorp Kollumerzwaag en betrokken bij de nu Protestantse Gemeente van Kollumerzwaag. Zolang ik weet gaan de gelden van het oud papier al naar de jeugd van onze kerk.

Ons doel als jeugdraad is om de boodschap van God en de bijbel zoveel mogelijk door te geven aan de jongeren. Op allerlei creatieve manieren wordt de boodschap aan de jongeren doorgegeven en proberen we een vertrouwd gezicht te worden in/rondom ons dorp Kollumerzwaag. Om deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten voor alle jongeren zo laagdrempelig mogelijk te houden, wordt er al jaren gebruik gemaakt van deze gelden.

Nadat we het (winter)seizoen van clubs hebben afgesloten, gaan we met z’n allen een weekendje op clubkamp. Ook voor het clubkamp geldt hetzelfde. We willen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen aan de activiteiten, hoe hoog of laag de inkomsten van de ouder(s) ook zijn. We zijn dan ook elk jaar weer erg dankbaar voor de opbrengst van het oud papier, al probeert de gemeente de laatste jaren steeds weer deze gelden in hun eigen portefeuille te krijgen. Dit zouden we erg vinden, omdat de drempel voor de jongeren dan misschien te hoog komt te liggen.

Omdat er in onze gemeente 4 verschillende routes zijn en er misschien te veel hoofden over het oud papier gaan, lijken er aan het begin van het nieuwe jaar steeds weer wat kinderziektes in te sluipen. We zullen proberen d.m.v. communiceren om deze problemen op te lossen. Aan onze inzet zal het niet liggen, wij weten waar we het voor doen.

De dagen waarop in 2021 oud papier wordt opgehaald is te vinden in de bijlage.

Titia Sijtsma
Namens de Jeugdraad van de Protestantse Gemeente in Kollumerzwaag

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow