Resultaat tulpenactie voor Gerben en Janneke en Lighthouse

Resultaat tulpenactie voor Gerben en Janneke en Lighthouse

Het vrijwilligerswerk dat Gerben Sijtsma en Janneke Speelman in het Lighthouse in Zuid-Afrika verrichten is dankbaar en bevalt hen goed. Ze willen zich hier een langere periode inzetten. Zij ontvangen geen inkomen voor hun werk en moeten zelf hun verblijfskosten en levensonderhoud betalen. In februari hebben beide families daarom een tulpenactie gehouden om hen financieel te ondersteunen. De opbrengst (tulpenverkoop en giften) bedroeg € 1.825,-. Gerbens moeder heeft hen hiervoor een cheque overhandigd.

Gerben en Janneke en hun families zijn blij met dit fantastische resultaat en bedanken allen hartelijk voor deze ondersteuning. Het maakt hen klein en dankbaar om te ervaren hoe mensen met Gerben en Janneke, en met hen als ouders, meeleven.

Tussen 2 en 26 maart zijn Gerben en Janneke in Nederland, daarna gaan ze terug Zuid-Afrika. Op en rond 13 maart worden diverse activiteiten gehouden om de nodige gelden bijeen te krijgen. Op 13 maart is de opbrengst van de ZWO-collecte voor hen bestemd.

Hun belevenissen zijn te volgen op hun blog.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow