Rollade verkoopactie voor het Pinksterfeest Veenklooster 2016

Rollade verkoopactie voor het Pinksterfeest Veenklooster 2016

Om weer wat “financieel vlees op de botten” te krijgen organiseert de Stichting Zendingsfeest Veenklooster een rollade-actie. Voor €9,- p./st kunt een rollade kopen, waarvan de helft ten bate van het Pinksterfeest is.

Bestellen
Wilt u zelf genieten of uw familie/personeel via een kerstpakket bedanken, dan kunt u op 2 manieren uw kip- of varkens rollades bestellen:
1: Inschrijven via een bestellijst . Deze ligt in “de Boei”.
2: Via info@pinksterfeestveenklooster.com met vermelding van uw naam, adres , soort rollade en het aantal.

We bezorgen uw bestelling tussen 10 en 20 december. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde datum, dan graag dit bij de bestelling vermelden.

Een gift
Voor de mensen die geen rollades hoeven blijft er natuurlijk de mogelijkheid om via een gift het doel te steunen. U kunt een gift doen op rek.nr. Rabobank: IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 t.n.v. Stichting Zendingsfeesten Veenklooster o.v.v. “rollade-actie 2015”.

We hopen op uw steun om in 2016 weer een prachtig feest te kunnen organiseren.

Namens de organisatie van Zendingsfeest Veenklooster alvast hartelijk dank voor uw bestelling of bijdrage!
Lieuwe Bijleveld.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow