Stuur een kerstgroet aan een dak- of thuisloze of een gevangene

Stuur een kerstgroet aan een dak- of thuisloze of een gevangene

Stuur een kerstgroet aan een dak- of thuisloze of aan een gevangene in ons land

Dit is wat er boven aan de brief staat van de kerstkaartenactie 2016 van Ark Mission. Dit is een organisatie die ook actief is in Bijbelverspreiding, waar we in de maand november 2016 voor collecteren.

Als diaconie willen we graag mee doen met deze actie. Onze gemeenteleden konden daarom een wens of bemoediging op een Kerstkaart schrijven. Voor het begin van de dienst van 13 november 2016 lagen de kaarten klaar voor ondertekening. Er stonden op verschillende plaatsen leden van de diaconie om hier verdere uitleg over te geven. De getekende kaarten worden in december 2016 onder de dak- en thuislozen en onder de gevangenen verspreid. Wanneer u verdere informatie wenst kunt u kijken op de website van Ark Mission.

Met een hartelijke groet van de diaconie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow