Televisiescherm in de consistorie

Televisiescherm in de consistorie

Wanneer u vanwege omstandigheden een dienst niet in de kerk kunt of wilt volgen, is het nu ook mogelijk om dit in de consistorie te doen. In deze ruimte is een televisiescherm geplaatst. Hier kunt u in alle rust via de camera en geluidsinstallatie de dienst meevieren. Bijvoorbeeld tijdens doopdiensten, het vieren van het avondmaal, voor slechthorenden of vanwege andere gezondheidsredenen. Het scherm staat iedere zondag en tijdens speciale diensten aan. Zo kunt u toch naar de kerk! U bent van harte welkom!

College van Kerkrentmeesters

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow