Themadiensten ‘Ik geloof, maar… hoe verder?’ met Jan van der Meer

Themadiensten ‘Ik geloof, maar… hoe verder?’ met Jan van der Meer

Je gelooft nu wel, maar hoe moet je daarmee verder? Over deze vraag leidt Jan van der Meer uit Oosternijkerk in januari twee missionaire avonddiensten in de Nederlands hervormde kerk in Kollumerzwaag: de zondagen 17 en 31 januari om 19.30 uur. 

Tijdens de eerste dienst op 17 januari vertelt Van der Meer over zijn opmerkelijke verandering: als iemand uit een niet kerkelijk gezin was hij niet op zoek naar God. Het geloof in de God van de Bijbel overkwam hem gewoon. Leidraad tijdens de eerste dienst is het verhaal over de Ethiopiër (Handelingen 8). Er is tijdens de dienst ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

De tweede dienst van 31 januari heeft waarschijnlijk Psalm 19 als uitgangspunt. In deze dienst gaat het erom: hoe breng je het geloof naar buiten. Eerlijkheid is belangrijk, ook het uitspreken van eigen twijfels. Van der Meer blijkt zich namelijk uitstekend te kunnen inleven in mensen, die niet bij een kerk horen of mensen die niet geloven.

De diensten zijn gemengd Fries-Nederlands en een van de collectes is voor World Servants. De tweede collecte is voor de kerk. Na afloop is er koffiedrinken. De diensten worden georganiseerd door de missionaire werkgroep van de beide PKN-kerken in Kollumerzwaag.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow