“Uniek” herdenkt de overleden gemeenteleden

“Uniek” herdenkt de overleden gemeenteleden

Op 25 november 2018, Eeuwigheidszondag, hebben we met ons groepje “Uniek” stilgestaan bij alle gemeenteleden die dit jaar zijn overleden.

We hebben hun namen in (Gods) handen geschreven of geplakt. Daarna hebben we de handen in het grote hart van God geplakt. Dat is de plek waar ze nu zijn, dicht aan Gods hart en in Zijn hand. We hebben voor elke overledene een kaarsje aangestoken en de kaarsjes rondom het hart gezet. Zij leven verder in onze harten en herinneringen. Samen hebben we liederen beluisterd en gezongen: “je hoeft niet bang te zijn” Opwekking voor kinderen 40, en “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

We hebben gekeken naar hoe een rups verandert in een vlinder. Het oude “jasje” van de rups blijft hier, net als het lichaam van iemand die gestorven is, maar de persoonlijkheid, wie en hoe ze waren, is als een vlinder naar de hemel gegaan.

Dood is niet het einde, Jezus heeft de dood verslagen. In Openbaringen 21: 1-4 staat dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen en dat iedereen die overleden is weer met Jezus op zal staan. Tot die tijd zijn ze “veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart”!

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow