Verslag van het Onger Oens concert

Verslag van het Onger Oens concert

Afgelopen zaterdag reisde het Urker mannenkoor Oenger Oens naar Friesland voor een concert in de Gereformeerde kerk. Verslaggever Jan Kamminga, van RTV Kanaal 30, was er bij. Hij maakte een aantal foto’s en schreef het onderstaande verslag.


Zaterdagavond was de Gereformeerde kerk in Kollumerzwaag gevuld met ongeveer 300 bezoekers. D.s. Bos, dirigent Jurie van den Berg, organist Daniel Post, registrant Frans Kapitein en de mannen en 1 dame van de Urker mannen zangvereniging Onger-Oens waren er ook. Al vele jaren is dit koor in november te gast in deze kerk. Psalmen gezongen op hele noten, liederen van Joh. De Heer en heel veel samenzang. Het mooiste compliment kwam van een bezoeker ‘Het had nog wel een uur mogen duren’.

Buiten is er best wel harde wind, binnen is het warm. Een warmte die op meerdere manieren is uit te leggen. Natuurlijk door de verwarming die op een zeer behaaglijke temperatuur stond. Maar ook warmte die de gedachte aan de bezoekers gaf toen ze binnen kwamen, warmte wetende wat er deze avond op het programma stond. Een zangavond waar mannenzangvereniging Onger-Oens van Urk haar medewerking aan gaf. En als dat koor een tijdje later dan begint te zingen straalt de warmte, en zeker ook het plezier van de zangers af, ook dat is een soort warmte toch ?

Al meerdere keren was ik bij een optreden van Onger-Oens geweest. En neem van mij aan dat het nooit verveeld, sterker nog ‘ik wil morgen wel weer’. Zo dachten blijkbaar de ruim 300 bezoekers er ook over en al ruim voor aanvang (19.30 uur) zit de kerk vol en zie ik de koster stoelen bij zetten. Ook gingen er veel personen nog naar de kreake boven waar het geluid ook erg mooi klonk en het zicht op het koor ook prima was. Vlak voordat de zangers en de enige dame van het koor, Margeja Dijkhuizen, de kerkzaal binnen komen heb ik de eer om daar, in een zaal, bij aanwezig te zijn. De heren worden ‘op hun nummer’ gezet. Nee, niet negatief denken nu maar dat ‘op nummer’ zetten is niets meer dan de juiste volgorde van personen om zo goed op het podium in de kerk uit te komen als ze naar binnen lopen.

Zelfs mijn nummer werd gevraagd ‘16’ riep ik spontaan, het bleek ergens op de derde rij te zijn. Heb het maar niet gedaan. Dirigent Jurie v/d Berg die op dat moment al in de kerkzaal was had het vast en zeker niet goed gevonden, mijn zingen is beperkt tot de badkamer, en dan ook nog erg slecht. Ik kwam voor het maken van een flink aantal foto’s en om later dit verslagje te kunnen schrijven. En natuurlijk omdat –net als de vele bezoekers- ik het erg mooi vindt. Iedereen moet dat doen waar hij of zei goed in is, ik laat dan ook het zingen graag aan Onger-Oens over.

De nieuwe organist van de zangvereniging, Daniel Post, zat al op zijn plekje achter de speeltafel en begon te spelen op het moment dat de zangers binnen kwamen. Daniel, deze nog zeer jonge organist die samen met Frans Kapitein, die het registreren op zich nam, liet gelijk ‘even’ horen wat hij kon, het begon veel belovend. Hij werkte toe naar het eerste gemeenschappelijk gezongen lied, psalm 25 vers 4 en 6. Schreef ik eerder dat er door Onger-Oens op hele noten (en niet ritmisch) werd gezongen was dat ook nu uiteraard het geval, de bezoekers in de kerk wisten het ook, prachtig om te horen en mee te mogen zingen. Ds, Bos was het vervolgens die iedereen welkom hete en het was ook Ds. Bos die psalm 42 de verzen 4 en 5 aankondigde om weer gezamenlijk te zingen.

Hierna ging Onger-Oens zingen, ze begonnen met het Joh. de Heer lied ‘Zie ons wachten aan de stromen’ waar de bezoekers vers 3 en 4 mee mochten zingen. Vervolgens werd ‘Zondaar zoekt gij rust en vrede’ door het koor gezongen. Het zeer bekende ‘Er komen stromen van zegen’ was het derde lied. Vers 3 en de refreinen werd gezongen door koor en bezoekers. En als Frans dan heel veel registers open trekt en Daniel op de speeltafel ‘er alles uithaalt’ moet bijna heel Kollumerzwaag het gehoord kunnen hebben. Heet zoiets niet ‘uit volle borst zingen?’. ‘Al mijn weg leid mij mijn Heiland’ was het volgende gezamenlijk gezongen lied wat weer erg prachtig klonk. Wetende dat Onger-Oens met ‘bovenstem’ zingt waren het de koorleden die daadwerkelijk deze stem zingen die er zelfs bovenuit kwamen. Erg mooi !!

Ds Bos begon met een korte meditatie met als thema ‘Slechts één Ding’ een mooie meditatie die als strekking had dat ‘we’ in de kerk (maar ook daar buiten) slechts één ding hoeven te doen. Zingen, luisteren en leven naar het woord van God. En dat dat soms lastig en of moeilijk was of is, is niet erg. De dominee begon met de woorden ‘David wat ben jij een gelukkig mens en wat een reden voor dankbaarheid dat Hij ons de gelegenheid geeft om psalmen te zingen. Met als eerst genoemde lied een stukje tekst uit psalm 27 ‘De Here is mijn licht en mijn heil’. Misschien wel een erg korte samenvatting maar ‘De Here is mijn licht en heil’ is toch heel veel omvattend in het christelijke geloof? Na deze overdenking werd de collecte aangekondigd die bestemd was voor de IMENA Foundation in Drachten. Om nu hier heel veel over te vertellen is best wel veel. Het is een kleine stichting die goed werk doet in Zambia en Zuid Soedan. Veel meer informatie vindt u op www.imenafoundation.nl.De website waar u ook kunt doneren of donateur kunt worden. Het bezoeken meer dan waard! Even later bleek dat de collecte 1139 euro had opgebracht, een mooi bedrag waar deze kleine stichting heel veel goed werk mee kan doen. Na deze collecte was er weer samenzang ‘’k Ben reizend naar die stad’ het Joh. de Heer lied. (nr 19) Ook hier weer het orgel voluit bespeeld en uit volle borst mee zingen ! Ook ‘Vaste rots van mijn behoud’ werd gezamenlijk gezongen. Onger-Oens ging weer zingen, ze begonnen met ‘Genade Gods, oneindig groot’. Wat vervolgd werd met het door Tim Evink solo gezongen ‘Vol verwachting blijf ik uitzien’ Het erg mooi uitgevoerd en door Tim gezongen lied met een heel zacht neuriënd koor op de achtergrond. Refreinen werden ook gezongen door koor en bezoekers.

Op het moment van dit lied zat ik helemaal boven achter in de kerk, de reactie na dit lied van een wat oudere mevrouw was alles omvattend ‘dit liet sa sjonge, docht rocht oan dit liet. Wat moai’. (vrij vertaald, ‘Dit lied zo zingen doet recht aan het lied, wat mooi’). Het derde lied was ‘Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost’ door het koor en bezoekers zongen mee met de refreinen. De dankwoorden werden door D.s. Bos uitgesproken.

Er was een beetje tijd over aldus D.s. Bos en dirigent Jurie v/d Berg en Jacob Kramer zongen samen een erg mooi lied om deze tijd te vullen. ‘Teder wend Jezus zicht tot u’ klonk door de kerk. Tijdens het zingen van dit lied was het erg stil in de kerk, het applaus na afloop was tekenend en begrijpelijk, welgemeend en luid. Tot slot werd staande door alle aanwezigen in de kerk het bekend lied ‘Lichtstad met de paarlen poorten’ gezongen. Weer een prachtige zangavond in Kollumerzwaag die (nu al bekend) volgend jaar er weer zal zijn. Schrijf het maar vast in uw agenda DV 12 november 2016 zijn de mannen en dame van Onger-Oens er weer.

Dit verslag laat u natuurlijk niets horen. Zou u deze zangavond ook willen horen ? Ga naar www.kerkomroep.nl en zoek dan even naar Kollumerzwaag. Selecteer dan de opname van 7 – 11 – 2015 en deze kunt u dan terug luisteren.

Foto’s en verslag: Jan Kamminga (RTV Kanaal 30)

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow