Volg Janneke en Gerben in het Lighthouse (Zuid-Afrika)

Volg Janneke en Gerben in het Lighthouse (Zuid-Afrika)

Sinds 21 oktober ben ik, Janneke Speelman, samen met mijn vriend Gerben Sijtsma voor ruim 5 maanden in Karatara, Zuid-Afrika. Wij gaan Theo en Jinke de Jong helpen bij het werk in het Lighthouse.

We willen u als gemeente hartelijke bedanken voor uw bijdrage (aardappelverkoopactie en giften) om dit mogelijk te maken. We willen u vragen om voor ons te bidden, zodat we Gods plannen zullen zien, voor het werk daar maar ook voor ons persoonlijk, en mogen uitvoeren.

Regelmatig zullen wij in een reisblog vertellen over onze belevenissen.

Meer informatie over het werk van Theo en Jinke vindt u op hun website Good News Zuid-Afrika. Wij bevelen van harte de financiële ondersteuning aan.

Baie dankie,
Janneke en Gerben

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow