Week van Gebed (17-24 januari 2016)

Week van Gebed (17-24 januari 2016)

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen.
Van de site van MissieNederland.

In Kollumerzwaag zijn dit jaar geen speciale gebedsmomenten gepland. Wilt u thuis meedoen en bidden voor uw naasten? De kracht van gebed wordt wel eens onderschat, daardoor krijgt het kwaad in de wereld steeds meer ruimte. Op de nieuwsbrief staan wekelijks gebedspunten. Of bekijk deze video’s van Open Doors over christenen die worden vervolgd. Wat een hoge prijs betalen zij om te geloven!
Ranglijst Christenvervolging 2016
Trends Christenvervolging 2016

De bijbel roept ons op om te bidden voor wie ons vervolgen. Samen met vervolgde christenen gaan we daarom in gebed voor de terroristen en dictators. Wij bidden voor kracht, moed en troost voor christenen die nog steeds moeten lijden. Want als 1 lid lijdt, lijden alle lijden mee.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow