Verdieping

Verdieping

Meditatie |Eeuwigheidszondag|

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.2 Korinthe 5:1 Naam en betekenisOp zondag 26 november hopen wij hen te gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar[…]

Meditatie |Heel de wereld zingt Gods lof.|

Alles wat adem heeft, loof de HEER. Psalm 150: 6 InleidingHet thema van de komende huisbezoeken is “Alles wat adem heeft loof de Heer” en ook op de ouderenzondag op 12 november wil ik aandacht besteden aan dit thema. En zo mogelijk kom ik er in dit seizoen nog eens[…]

Meditatie |Vakantie. Ik ga keihard uitrusten.|

Vakantie “Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. Psalm 139: 3 Inleiding Deze Tsjerkepraat is een zomereditie. Het veronderstelt dat we allemaal even tot rust komen. Dat geldt in ieder geval voor veel activiteiten binnen de gemeente. En[…]

Meditatie |De taal van het hart (1)|

“Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.” De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Psalm 19: 2-5 InleidingIedereen die het middelbaar[…]

Meditatie | De volgende stappen|

“Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered” Handelingen 2: 47 Lucas vertelt ons in Handelingen 2 hoe de Heilige Geest heel concreet een plaats krijgt in de gelovigen en in de gemeente. De[…]

Meditatie | De eerste stappen na de komst van de Heilige Geest |

“Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.”Handelingen 2 vers 41 en 42 In menig[…]

Meditatie | Op zoek naar rust |

Op zoek naar rust Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Matheus 11 vers 29-30 InleidingDe aanleiding voor deze meditatie is een artikel wat ik[…]

Meditatie | Na de opstanding |

Na de opstanding“Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.” (Lucas 24:45) Wat Lucas ons verteltHoewel de Here Jezus meerdere malen had gesproken over de opstanding vertelt Lucas ons dat geen van zijn volgelingen er serieus rekening mee had gehouden dat Hij na drie dagen weer[…]

Meditatie | Angst |

Angst “Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.” Lucas 22:44“Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was” Jesaja 53 WijMet de zondeval is ook de angst[…]

Meditatie | Opvoeden|

OpvoedenWie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem. Spreuken 13:24 Dietrich Bonhoeffer schrijft uit de cel aan zijn verloofde Maria von Wedemeijer, het is 22 januari 1944, het volgende: “Ik vind het heel indrukwekkend wat vader vertelde over de opvoedingsmethoden van zijn vader. Deze stugheid[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow