Verdieping

Verdieping

Meditatie | De eerste stappen na de komst van de Heilige Geest |

“Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.”Handelingen 2 vers 41 en 42 In menig[…]

Meditatie | Op zoek naar rust |

Op zoek naar rust Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Matheus 11 vers 29-30 InleidingDe aanleiding voor deze meditatie is een artikel wat ik[…]

Meditatie | Na de opstanding |

Na de opstanding“Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.” (Lucas 24:45) Wat Lucas ons verteltHoewel de Here Jezus meerdere malen had gesproken over de opstanding vertelt Lucas ons dat geen van zijn volgelingen er serieus rekening mee had gehouden dat Hij na drie dagen weer[…]

Meditatie | Angst |

Angst “Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.” Lucas 22:44“Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was” Jesaja 53 WijMet de zondeval is ook de angst[…]

Meditatie | Opvoeden|

OpvoedenWie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem. Spreuken 13:24 Dietrich Bonhoeffer schrijft uit de cel aan zijn verloofde Maria von Wedemeijer, het is 22 januari 1944, het volgende: “Ik vind het heel indrukwekkend wat vader vertelde over de opvoedingsmethoden van zijn vader. Deze stugheid[…]

Meditatie | Goede voornemens|

“Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping waardig acht, dat Hij door zijn kracht u de vaste wil geeft het goede te doen en u vanuit uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.” 2 Thessalonicenzen 1 vers 11 We zijn inmiddels al haast weer half[…]

Meditatie | Een kind is ons geboren.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5 AchazIn de tijd dat deze tekst is geschreven werd de wereld bepaald door twee grootmachten Assyrië en Egypte. En daartussen[…]

Meditatie | Plek voor iedereen !

Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Mattheüs 1 vers 3 a, 5 en 6. Dit jaar is het thema van de Protestantse kerk[…]

Meditatie | Wees in geen ding bezorgd

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4: 6-7 Rustig op een bankje zitten.[…]

Meditatie | Zoeken wat boven is

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow