Verdieping

Verdieping

Meditatie | Bewaak de innerlijke vlam

“Doof de Geest niet uit” 1 Thessalonicenzen 5: 19 A Hoe houd je het vuur van het geloof brandende bij jezelf? Nu de kerken gesloten zijn. We niet meer samen kunnen zingen, bidden of sacramenten kunnen vieren. Nu ook met Pinksteren de grote festivals niet meer zijn te bezoeken. Pinksterfeest[…]

Meditatie | Geef nooit op! Er is altijd hoop!

Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd; Sion, verlies de moed niet! De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met[…]

Meditatie | Blijf bij ons….

Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee Lucas 24:15 Teleurgesteld Bovenstaande tekst komt uit één van de mooiste verhalen die er in de Bijbel staan. In het verhaal staan zes vraagtekens en één uitroepteken. Die 6 vraagtekens omschrijven[…]

Meditatie | De kracht van de opstanding

Toen riep Simson tot de HEERE en zei: Heere, HEERE! Denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. Richteren 16: 28 In deze crisistijd rond het coronavirus lezen[…]

Meditatie | Verhuizen

Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5: 22 In de dienst van 1 maart 2020 hebben we stilgestaan bij de eenwording van de nieuwe gemeente. De kinderen van de kindernevendienst van de Hervormde gemeente kwamen met[…]

Meditatie | De reddingsweg van de Lijdenstijd

Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn Obadja 1: 17a De profeet Obadja heeft maar een klein boekje geschreven. Eén hoofdstukje maar met 21 verzen. Het kleinste Bijbelboek van het Oude Testament. En daarom lastig op te zoeken tussen de Twaalf Kleine Profeten. Je kijkt er zomaar overheen. Als[…]

Meditatie | Verzoening

We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Hebreeën 10: 22 Voordat[…]

Meditatie | God is niet toorn of wraak, maar liefde…

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. Nahum 1: 7 Nahum lezen we niet vaak. Eén van de twaalf kleine profeten is het. Maar het is geen leuk boekje. Het staat bol van[…]

Meditatie | De tijd is aangebroken

Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Marcus 1: 15 Uit onderzoek blijkt dat de meeste goede voornemens ongeveer 12 januari alweer zijn losgelaten. Redenen zijn vaak: De verwachtingen waren te hoog,[…]

Meditatie | 2020

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow