Verdieping

Verdieping

Meditatie| De beste wensen

De Geest van God, de Heer, rust op Mij, want de Heer heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Jesaja 61: 1[…]

Meditatie | Engelen – boodschappers van goed nieuws

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Hebreeën 1: 14 Engelen – boodschappers van goed nieuws? Het enige goede nieuws waar ik op zit te wachten, zei iemand, is een persconferentie waarop gezegd wordt dat alles weer normaal is![…]

Meditatie| Herinnering en hoop

Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: ‘God zal Zich jullie lot aantrekken: Hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat Hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God Zich jullie lot[…]

Meditatie | Onvoorstelbaar

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want[…]

Meditatie| Belijdenis doen – waarom zou ik?

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij Zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ ‘U[…]

Meditatie | Volhouden

Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. 2 Thessalonicenzen 2: 15 We beleven op dit moment niet de makkelijkste periode uit ons leven. En we vinden het moeilijk om vol te houden. Je merkt dat mensen[…]

Meditatie| De ziel

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.U levert mij niet over aan het dodenrijken laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid,voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Psalm[…]

Meditatie| Durf Daniël te zijn!

Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.Daniël 6: 11 Soms heb[…]

Meditatie| Mijn hulp komt van de Heer

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp?Psalm 121: 1 Bovenstaande woorden maken deel uit van Psalm 121. Een psalm die bij velen van u bekend is en een houvast is in goede en slechte tijden. De psalm maakt deel uit van een reeks psalmen die[…]

Verkondiging | De depressie van Elia

Het is genoeg geweest Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders1 Koningen 19: 4b De luisterdienst van zondag 26 juli 2020 is helaas tijdelijk niet beschikbaar via kerkomroep.nl. Wellicht is de dienst op een later moment wel te beluisteren.  De verkondiging van deze zondag, ‘de[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow