Verdieping

Verdieping

Meditatie | De eeuw in ons hart

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Prediker 3: 11 In Prediker 3 vinden we die prachtige woorden over hoe alles zijn[…]

Meditatie| Schepping of evolutie?

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Jesaja 40: 28 Als je thuis ziek op bed ligt, is er ineens een heleboel[…]

Meditatie | De belofte van Jezus

Ik zal u niet als wezen achterlaten. Johannes 14: 18 De kerk wordt kleiner in Europa. In ons eigen land vormen we inmiddels een minderheid. Zozeer zelfs dat heel veel mensen geen idee meer hebben van waar het in een kerk over gaat. Feestdagen worden vaag. Van kerst weten sommigen[…]

Meditatie| Ruimte voor twijfel

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Mattheüs 28: 16 Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus en welke gevolgen dat voor ons had. Een feest om blij van[…]

Meditatie | In Christus’ dood gedoopt

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw[…]

Meditatie| Zij dacht dat het de hovenier was…… (Johannes 20: 15)

Op 4 en 5 april vieren wij opnieuw Pasen, het herinnert ons aan het verhaal van de opstanding. Voor ons van grote betekenis, want met Pasen is niet alleen Jezus opgestaan, maar wij ook. Dit jaar lezen we dat uit het evangelie van Johannes 20 en dan zien we ook[…]

Meditatie | Getuige van de zeven kruiswoorden

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lukas 23: 34) En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (Lukas 23: 43) Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad,[…]

Meditatie| Judasloon

Ze betaalden hem dertig zilverstukken.Mattheüs 26: 15b In onze Nederlandse taal krijgt de discipel Judas de nodige aandacht. We kennen het woord “Judasloon”, wat betekent dat je geld ontvangt omdat je iemand hebt verraden. En dat is wat anders dan vindersloon of tipgeld. Ik denk meer aan de joden die[…]

Meditatie | Ik ben die Ik ben

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Exodus 3: 14 Poëzie herkennen we vaak gemakkelijk. Zeker als er rijm aan te pas komt. Dan zie je direct dat het[…]

Meditatie| In Zijn naam

“Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” Mattheüs 18:20 Het maakt wel uit in welke context je zit als je bovenstaande tekst leest. Een jaar geleden hadden we deze tekst anders gelezen dan nu. Immers het is inmiddels onze werkelijkheid geworden.[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow