Verdieping

Verdieping

Meditatie| Zekerheid

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zienHebreeën 11: 1 Een paar weken geleden werd mij de vraag gesteld wat de dichter Alfred Bronswijk eigenlijk bedoelt met dat “vermoeden” (zie onderstaand gedicht). Vermoeden betekent vanuit onze Nederlandse[…]

Meditatie | Verlegen om God

Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken.Exodus 33: 15 Een vreemde gewaarwording. Ineens zomaar al die beperkingen verdwenen. Zonder mondkapje de kerk weer in. Samen eindelijk weer mogen zingen in de kerk. Wat hebben we dat gemist in deze coronaperiode. Samen de lofzang gaande[…]

Meditatie| Z-generatie

“Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan”.Psalm 78: 4 Aan de vooravond van Pinksteren konden we kijken en luisteren naar het Songfestival, maar liefst 5 miljoen mensen in[…]

Meditatie | De eeuw in ons hart

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Prediker 3: 11 In Prediker 3 vinden we die prachtige woorden over hoe alles zijn[…]

Meditatie| Schepping of evolutie?

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Jesaja 40: 28 Als je thuis ziek op bed ligt, is er ineens een heleboel[…]

Meditatie | De belofte van Jezus

Ik zal u niet als wezen achterlaten. Johannes 14: 18 De kerk wordt kleiner in Europa. In ons eigen land vormen we inmiddels een minderheid. Zozeer zelfs dat heel veel mensen geen idee meer hebben van waar het in een kerk over gaat. Feestdagen worden vaag. Van kerst weten sommigen[…]

Meditatie| Ruimte voor twijfel

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Mattheüs 28: 16 Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus en welke gevolgen dat voor ons had. Een feest om blij van[…]

Meditatie | In Christus’ dood gedoopt

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw[…]

Meditatie| Zij dacht dat het de hovenier was…… (Johannes 20: 15)

Op 4 en 5 april vieren wij opnieuw Pasen, het herinnert ons aan het verhaal van de opstanding. Voor ons van grote betekenis, want met Pasen is niet alleen Jezus opgestaan, maar wij ook. Dit jaar lezen we dat uit het evangelie van Johannes 20 en dan zien we ook[…]

Meditatie | Getuige van de zeven kruiswoorden

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lukas 23: 34) En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (Lukas 23: 43) Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad,[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow