Verdieping

Verdieping

Meditatie | Jodenhaat.|

“Tegen uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen uw lieveling samen en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam wordt nooit meer genoemd.’ Zij hebben samen plannen gesmeed en zich tegen U verenigt.” Psalm 83: 4-6 Hoe het nu omslaat.Het is verbazend hoe in een korte tijd[…]

Meditatie | Spreken over de hel |

Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profetenin het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Lucas 13:28 Een boek over de helIn 2023 schreef Prof. dr. Arnold Huijgen een boek over de hel met als titel: “Waarom de wereld een[…]

Meditatie | Hoe zeg je “Het spijt me !”|

Het spijt me!“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.” Matheus 6:12 Volgens de bijbelDe woorden die hierboven staan komen uit ‘Het Onze Vader’ zoals de Here Jezus dat onszelf geleerd heeft. Hij leert ons God om vergeving te vragen over onze fouten die we[…]

Meditatie | Het lied van de liefde |

Polarisatie De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de[…]

Meditatie |In gesprek met een engel| Meditatie

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. Openbaring 5:11 In de bijbel schrijven ze over een ontelbare hoeveelheid engelen.Vandaag een interview met één van hen. Jij zegt een[…]

Meditatie |Eeuwigheidszondag|

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.2 Korinthe 5:1 Naam en betekenisOp zondag 26 november hopen wij hen te gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar[…]

Meditatie |Heel de wereld zingt Gods lof.|

Alles wat adem heeft, loof de HEER. Psalm 150: 6 InleidingHet thema van de komende huisbezoeken is “Alles wat adem heeft loof de Heer” en ook op de ouderenzondag op 12 november wil ik aandacht besteden aan dit thema. En zo mogelijk kom ik er in dit seizoen nog eens[…]

Meditatie |Vakantie. Ik ga keihard uitrusten.|

Vakantie “Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. Psalm 139: 3 Inleiding Deze Tsjerkepraat is een zomereditie. Het veronderstelt dat we allemaal even tot rust komen. Dat geldt in ieder geval voor veel activiteiten binnen de gemeente. En[…]

Meditatie |De taal van het hart (1)|

“Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.” De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Psalm 19: 2-5 InleidingIedereen die het middelbaar[…]

Meditatie | De volgende stappen|

“Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered” Handelingen 2: 47 Lucas vertelt ons in Handelingen 2 hoe de Heilige Geest heel concreet een plaats krijgt in de gelovigen en in de gemeente. De[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow