Nationale week van gebed voor eenheid

Nationale week van gebed voor eenheid

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 januari doet Kollumerzwaag mee aan de nationale Week van gebed voor eenheid.

Juist in deze tijd is eenheid zo belangrijk. We worden behoorlijk geconfronteerd met diepgaande verdeeldheid in de samenleving, maar ook in onze geloofsgemeenschappen. De aanhoudende crisis en maatschappelijke onvrede werken daar aan mee.

Wij mogen en willen ons uitstrekken naar het “gij geheel anders” van de gemeente Gods. In de week van gebed vragen we om deze reden God om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 januari vindt er iedere avond een gebedsbijeenkomst plaats in de Trije Doarpen. De avond begint om 19.00 uur. Graag willen we u uitnodigen met ons mee te doen. We kunnen ruim op 1,5 meter afstand van elkaar zitten en we gaan in verband met besmettingsgevaar niet zingen. U kunt via de ingang aan de Foarwei het pand binnen gaan.

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo’n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow