Nacht van Gebed

Nacht van Gebed

De Open Doors gebedsgroep van Kollumerzwaag organiseert op vrijdagavond 4 juni van 19.00 – 23.00 uur een interkerkelijke Avond van Gebed, in zalencentrum De Trije Doarpen, Foarwei 116.

Er wordt gebeden voor de vervolgde christenen wereldwijd. Ons gebed maakt een verschil in hun leven. Iedereen die wil komen is harte welkom en vrij om aan te schuiven zolang je wilt.

Deze Nacht van Gebed sluit aan bij de landelijke Nacht van Gebed die wordt georganiseerd door Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

‘Blijf voor ons bidden!’ Dat is keer op keer wat de vervolgde kerk van ons vraagt. Door mee te doen aan de Nacht van Gebed bid je, samen met andere christenen, een nacht lang voor de vervolgde kerk. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen. Zo staan we naast hen in hun dagelijkse strijd.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow