De boom van de vrucht van de Geest in Kollumerzwaag

De boom van de vrucht van de Geest in Kollumerzwaag

Bij de kruising midden in Kollumerzwaag staat een witte ijzeren boom. Deze staat symbool voor de boom van de vrucht van de Geest.

Dit symbool staat daar met een boodschap omdat we willen herdenken dat met Pinksteren de Heilige Geest werd uitgestort op de mensen. Hij brengt ons de 9 vruchten van de Heilige Geest en zet ons in “Vuur en Vlam”.

De gezamenlijke kerken in Kollumerzwaag willen zo laten zien en bekend maken dat God van ons houdt en wij naar elkaar om willen zien. Rond deze boom wordt een aantal activiteiten georganiseerd. Huis-aan-huis is hiervoor de Pinksterkrant bezorgd.

Gemeenteleden en dorpsbewoners kunnen een bemoediging voor een dorpsgenoot of een andere mooie boodschap vastknopen aan deze boom.

De ‘Mars voor eenheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats’ van Unite in Christ komt 17 mei aan in Kollumerzwaag. Ook die willen we bij deze boom betrekken.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow