Update Samen op Weg

Update Samen op Weg

Op 8 april jl. hebben er in beide kerken gemeenteavonden plaatsgevonden waar is gepresenteerd hoe de fusie zal plaatsvinden. Tevens is toen kenbaar gemaakt dat we koersen op een formele fusie per 1 januari 2020. Hierbij brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen en geven we een doorkijkje naar de afwikkeling van de fusie.

De stuurgroep voor de fusie van onze beide kerken

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow