Inleveren spaardoosjes voor de actie Veld-Vol-Voedselpakketten

Inleveren spaardoosjes voor de actie Veld-Vol-Voedselpakketten

Zondag 16 oktober is het nog mogelijk om de spaardoosjes in te leveren in de kerk op de avondmaalstafel. Bent u deze zondag niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn dan kunt u mailen of bellen naar Jelly van der Pas of Petra Offinga, dan zorgen zij er voor dat de doosjes bij u worden opgehaald (zie Tsjerkepraat).

Hebt u niet een spaardoosje gehad, maar wilt u nog wel graag met de actie meedoen dan kan dat nog steeds door overmaking van uw bijdrage naar de bankrekening van de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. van “actie Veld-Vol-Voedselpakketten”.

De collecte tijdens de dienst op 4 september bracht het mooie bedrag van 859,30 op. Op 12 september was de opbrengst al opgelopen tot 1.404,30 !! Er zouden nu dus al 70 pakketten van kunnen worden weggegeven.

Tijdens de kerkdienst op zondag 23 oktober wordt bekend gemaakt hoeveel de actie in totaal heeft opgebracht.

Groeten van de ZWO commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow