Opname beeld en geluid in de kerk en in de Boei

Opname beeld en geluid in de kerk en in de Boei

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. In verband met deze wet zijn bij de ingang van de Kerk en De Boei informatieborden opgehangen waarop geattendeerd wordt dat vanuit de gebouwen geluid en beeld worden uitgezonden via internet.

Met vriendelijk groet,
College van Kerkrentmeesters

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow