Opbrengst van de ZWO-collecte van 11 juni 2023

Opbrengst van de ZWO-collecte van 11 juni 2023

De opbrengst van deze collecte (Fryslân foar Moldavië project Bethania)
tijdens de ZWO-dienst bedraagt € 1.199,63

via de collectezak € 462,13;
via Appostel App € 241,50
en via ZWO-bankrekening € 496,00)

Hartelijk dank voor de prachtige opbrengst van de collecte.

Na afloop van de ZWO-dienst van 11 juni is er  aan iedere kerkganger/-ster en de kinderen een spaardoosje meegegeven. Zondag 17 september kunnen de gevulde doosjes voor de dienst op de liturgische tafel worden gezet. De opbrengst van de doosjes is uiteraard voor het Moldavië-project “Fryslân foar Moldavië”.

Helpt u / Helpen jullie mee om de opbrengst van de spaardoosjes tot een succes te maken?
Alvast hartelijk dank.

Met een zomergroet van de ZWO- commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow