Zondag 11 juni een ZWO-dienst, die volledig in het teken staat van de christelijke organisatie Bethania – Moldavië.

Zondag 11 juni een ZWO-dienst, die volledig in het teken staat van de christelijke organisatie Bethania – Moldavië.

De ZWO collecte is die morgen bestemd voor het 2e deelproject van de aktie “Fryslân foar Moldavië”.

Toelichting: Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Kinderen én ouderen blijven eenzaam achter.
Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel.
Vele ouderen kunnen onmogelijk rond komen van hun kleine pensioen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen.

De Christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In 2 dagcenta krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht.
Vanuit haar dagcentra voorziet Bethania zo’n 300 kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

Met de ZWO-collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie in Moldavië (Bethania).
Uw bijdrage kunt u ook overmaken naar de ZWO-bankrekening,
NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Bethania, of via de Appostel App.
Uw steun: voor € 8,50 de kosten voor verwarming en warm water in het dagcentrum;
voor € 11,50 een kind krijgt een jaar lang huiswerkbegeleiding, pennen, schriften en boeken
voor € 22,00 ;een kind krijgt een jaar lang iedere dag een warme maaltijd.

Behalve de collecte van 11 juni zal na afloop van de ZWO-dienst aan iedere kerkganger/-ster en de kinderen een spaardoosje worden meegegeven. Zondag 17 september kunnen de gevulde doosjes voor de dienst op de liturgische tafel worden gezet. De opbrengst van de doosjes is uiteraard voor het Moldavië-project “Fryslân foar Moldavië”.
Bent u niet in de gelegenheid om bij deze dienst aanwezig te zijn maar wilt u wel mee sparen dan kan dat U/Jij kunt het spaardoosje bestellen voor nadere informatie zie Tsjerkepraat 525


Op 11 juni is de collecte bestemd voor het 2e deelproject van de aktie “Fryslân foar Moldavië”.
Voor het 1e deelproject (Moldovan Christian Aid: MCA) is op 9 april gecollecteerd:
opbrengst € 800,10. Een prachtig resultaat. Op 11 juni weer?

Helpt u / Helpen jullie mee om deze collecte en de opbrengst van de spaardoosjes tot een succes te maken? Hartelijk dank.

Met een groet van de ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow