De diaconie zoekt jou!

De diaconie zoekt jou!

De diaconie van de Protestante Gemeente in Kollumerzwaag is op zoek naar een voorzitter!

Functieomschrijving:

  • je zit maandelijks /1 x per 2 maand de diaconievergadering voor (gemiddeld 7 à 8 x per jaar)
  • je neemt 1 x per maand deel aan het moderamen overleg namens de diaconie
  • je neemt met de leden van de diaconie deel aan de kerkenraadsvergaderingen (10 x per jaar)
  • je bent de contactpersoon namens de diaconie voor zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente

Meer info over de functie van diaken lees je hier op onze site.

Wij zoeken iemand

  • met leiderschapskwaliteiten
  • met daadkracht
  • met empathie
  • die kan zwijgen over wat hem/ haar ter ore komt

Ben jij wie wij zoeken? We staan open voor overleg wat betreft de uitvoering van de functie of de duur van functie. Je kunt jouw reactie mailen naar de diaconie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow