Meditatie | Angst |

Meditatie | Angst |

Angst

“Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.” Lucas 22:44
“Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was” Jesaja 53

Wij
Met de zondeval is ook de angst geboren. Adam en Eva hebben nog maar net van de appel gegeten of de eerste gevoelens van angst zijn er ook al.
Bang voor elkaar en bang voor God. In het woordenboek las ik dat angst een natuurlijke emotie is die ons waarschuwt voor gevaar. Maar in onze werkelijkheid beleven we dat wel even anders. Het is niet alleen gevaar, maar juist het gemis of de verandering is vaak onze grootste angst. We zijn bang dat we onze gezondheid verliezen of zelfs ons leven, we zijn bang dat onze dierbaren iets overkomt en we zijn bang dat ons iets overkomt: relatie kapot, werk kwijt of dat we falen. En juist nu er weer oorlog in Europa is: bang dat wij hier ook oorlog krijgen of dat we te maken krijgen met een kernoorlog.
En juist als de ene crisis na de andere uitbreekt ontstaan er grote gevoelens van onzekerheid en worden we bang voor de toekomst.

Belangrijk punt om iets te betekenen bij angstgevoelens is dat je het zelf hebt meegemaakt. Dat je weet welke gevoelens er spelen en je hun diepte kunt peilen. Je herkent en erkent. Je weet van de onmacht, de hulpeloosheid en de wanhoop. Angst laat zich niet eenvoudig oplossen.

Jezus
In de evangeliën lezen we dat Jezus ook heel erg bang is geweest. Bang dat Hij door God verlaten werd, bang voor het lijden en sterven dat Hij moest ondergaan en ik denk ook vooral bang dat Hij de last van de zonde van deze wereld moest dragen. Deze lijdensweg viel Hem zwaar en Hij uitte daarbij zijn gevoelens.

Als je tijd hebt moet je dit stukje uit Lucas 22 nog eens lezen. Heel bijzonder wat daar gebeurt rondom deze angstaanval van Jezus. Jezus begint met bidden en vraagt of het niet anders kan?
Maar dan ook meteen daaropvolgend: Als dit mijn weg is, dan zal ik die in gehoorzaamheid gaan. Mooi ook hoe we dan lezen dat God een engel stuurt om Hem te helpen om Hem kracht te verlenen. Daarna gaat Jezus verder met bidden en ondanks dat bidden lezen we dat Hij overvallen wordt met doodsangst. Daar kunnen wij nog wat van leren. Maak God deelgenoot van je angsten en schreeuw het uit naar de hemel! Maar besef ook dat, dat niet hoeft beteken dat dan alle problemen zijn opgelost. Soms moet je die zware weg ook gaan.
En daarna lezen we over de eenzaamheid van Jezus. Hoe belangrijk zijn niet vrienden als je bang bent? Juist als het erop aankomt zijn ze van fundamenteel belang.

Het bijzondere van de bovenstaande teksten is dat Jezus weet wat bang zijn is. Hij kent de gevoelens en weet wat er gebeurt. Jesaja zegt: Hij is met lijden en ziekte vertrouwt. Zo mogen we dus steeds bij Hem aankomen in onze gebeden. We komen niet voor een dichte deur van onbegrip, maar Hij weet van het verdriet en de pijn.

Lijdenstijd doordenken
Nu we midden in de lijdenstijd zitten is het denk ik wel goed om te beseffen dat er wel wezenlijk verschil is tussen onze angst en die van Jezus. En het verschil heeft te maken met de zonde. Jezus kende geen zonden en wij zijn ermee behept. Het lijdensverhaal gaat echter nog wel een stapje verder: Het lijden van Jezus was plaatsvervangend. Jesaja schrijft even later: “Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die Hij onderging bracht ons vrede, Zijn striemen gaven ons genezing.” (Jesaja 53:5)
Jezus beseft dat Hij deze zware weg moet gaan om ons definitief te bevrijden van angsten, zorgen en verdriet. Hij herkent ze niet alleen, maar Hij neemt ze ook weg. Hij biedt dankzij Zijn onbaatzuchtige liefde ons een glorieuze toekomst zonder angsten.


Ik besluit met een lied van Marcel Zimmer wat je kan helpen om je angsten met God te delen.
Je bent dan op het goede adres.

Als het leven soms pijn doet,
en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Juist op die momenten
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.
dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al mijn vragen
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.

Heer wilt U mij helpen
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart !

En dat Uw armen om mij heen zijn
en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van 9 Maart 2023

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow