Meditatie | Een kind is ons geboren.

Meditatie | Een kind is ons geboren.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

Achaz
In de tijd dat deze tekst is geschreven werd de wereld bepaald door twee grootmachten Assyrië en Egypte. En daartussen ligt het kleine land Israël wat ook nog verdeeld is in twee rijken, tien stammenrijk en tweestammenrijk. En koning Achaz is koning van het twee stammenrijk, hij neemt het niet zo nauw met God en houdt zich niet aan de Bijbelse wetten. Daarentegen aanbidt hij wel de Baal, de god van de vruchtbaarheid.
Achaz krijgt het echter aan de stok met de koningen van de buurvolken Pekach van het tienstammenrijk en Resin van het nabijgelegen Ammon.

Ze vinden dat Achaz te veel samenwerkt met de Assyriërs en daarom vallen ze het tweestammenrijk aan. God stuurt de profeet Jesaja naar hem toe en die maakt Achaz duidelijk dat hij niet bang hoeft te zijn. God beschermt zijn land, de tempel en het koningshuis van David. En om de goddeloze Achaz daarvan te verzekeren wil God hem een teken geven. Maar de reactie van Achaz is ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ (Jesaja 7:12) God is niet blij met dat antwoord van Achaz en maakt via de profeet bekend dat hij zelf wel een teken geeft. En dat teken is de komst van een kind met de naam Immanuel. Achaz is niet erg onder de indruk: wat moet hij nu met een kind? Moet hij daarmee de strijd aangaan tegen de buurvolken?

Onze tijd.
Ook nu lijkt de wereld beheerst te worden door grootmachten; China, Rusland en Amerika. En wij hebben dan niet te maken met Pekach en Resin, maar wel met Vladimir Poetin, Xi Jingping en op de achtergrond Donald Trump. Ze lijken de wereld te beheersen en brengen de nodige onrust. Daarnaast werd 2022 beheerst door een vluchtelingenprobleem, een klimaatprobleem en een coronacrisis. Allemaal zaken die ver boven ons uitstijgen en waar wij niet even zomaar een oplossing voor weten. De vraag is natuurlijk wel, hoe reageren wij hierop en hoe nemen wij hier een standpunt in? Je ziet om je heen gebeuren dat veel mensen zich terugtrekken en zich veilig achter de dijken verschuilen. Populisme en nationalisme versterken hun gedachten door met een eigen niet bestaande werkelijkheid te komen.
Wij hebben geen profeet meer, maar wel een Bijbel waar God spreekt, door Zijn woord kunnen wij een richting bepalen. Dat woord vertelt ons over een kind dat de wereld gaat redden. Natuurlijk wij kunnen ons net als Achaz verontschuldigen. We hebben geen teken nodig, we willen God er niet mee lastigvallen. God gooit een reddingboei uit de hemel naar ons toe, maar wij denken die niet nodig te hebben, we redden ons zelf wel. Gevolg is dat wij de problemen niet meer kunnen overzien, geen hoop meer hebben en geen vertrouwen meer hebben in de toekomst. Wij kunnen natuurlijk net als Achaz het kind niet accepteren en de betekenis van dit kind niet erkennen. Maar de Bijbel vertelt ons; de komst van Jezus is het begin van een nieuwe wereld, een licht in de duisternis en daar dienen we rekening mee te houden.

Boodschap
De profeet Jesaja maakt in de bovenstaande tekst duidelijk wie het kind is en wat we van het kind mogen verwachten? “Op de zwakke schouders van dit kind zal de heerschappij over de wereld rusten en niet alleen nu, maar voor de eeuwigheid. De verborgen onzichtbare heerschappij van dit kind dat in harten van mensen voortleeft zal hechter gegrondvest zijn dan de zichtbare macht van aardse heersers” schreef de theoloog Dietrich Bonhoeffer bij deze tekst. (En dat in de tijd van de tweede wereldoorlog) Dit kind gaat de toekomst van de wereld bepalen en daar kunnen we onze hoop op vestigen
In welke mate durven we op het kind te vertrouwen?

Jesaja legt uit wat we van dit kind Jezus mogen verwachten? Hij gebruikt daarvoor vier namen:

  • Wonderbare raadsman: Dit kind is de bron van al het goede en staat voor de ultieme wijsheid en dat is in de bijbel: Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg.
  • Sterke God: Dit kind is van goddelijke afkomst, dit kind was er voor alle eeuwen en dit kind zit aan de rechterhand van God in de hemel.
  • Eeuwige Vader: vader staat hiervoor liefde en zorg en God wil een eeuwige Vader zijn wat hij waarmaakt door zijn zoon Jezus naar deze wereld te sturen.
  • Vredesvorst: En Jezus is de koning van de vrede en dat wijst op twee dingen: Jezus zorgt voor verzoening tussen mens en God door zelf het offer te zijn en Jezus leidt ons naar de eeuwige vrede en maakt plaats voor ons in de hemel.

Achaz begreep maar weinig van God en de profeet Jesaja. Hij begreep niet dat God vooral bezig was met de verre toekomst waarin de vrede werd gegarandeerd en waar hij zich geen zorgen over hoefde te maken. De les voor hem was, dat hij moest vertrouwen op God en vertrouwen op het kind. En dat is ook de les voor ons. Dat we ondanks onze ervaringen, gevoelens en negatieve toekomstverwachtingen blijven hopen en vertrouwen op God en het kind. Dat we zo kerstfeest mogen vieren en het nieuwe jaar mogen ingaan, wat er ook gebeurt.
We blijven onze hoop vestigen op HET KIND.

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van december 2022

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow