Meditatie | Goede voornemens|

Meditatie | Goede voornemens|

“Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping waardig acht, dat Hij door zijn kracht u de vaste wil geeft het goede te doen en u vanuit uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.” 2 Thessalonicenzen 1 vers 11

We zijn inmiddels al haast weer half januari en de eerste goede voornemens zijn alweer in rook opgegaan. Of de doelen waren te ambitieus of we zijn gewoon niet sterk genoeg. Ik vroeg me trouwens wel af: zijn er ook gemeenteleden die goede voornemens hebben gesteld ten aanzien van hun relatie met God? Dat je dit jaar een aantal dingen wilt veranderen waarmee je een hechtere band met Jezus krijgt? En om maar meteen met de deur in huis te vallen, ben je er klaar voor als de Here Jezus terugkomt? Dat je er zeker van bent dat je erbij hoort, bij de grote schare die niemand tellen kan. Of en dat kan natuurlijk ook; jouw aardse leven eerder eindigt dan dat Jezus terugkomt.

Thessalonica
De gemeenteleden van de christelijke gemeente in Thessalonica zijn toegewijde gelovigen en Paulus heeft veel respect voor hen. Maar in het geloof van de gemeenteleden is een dwaalleer binnen geslopen en dat is ze denken dat de eindtijd al begonnen is en dat de Here Jezus spoedig weer terugkomt. Hun gedachtegang is gebaseerd op hun ervaringen, ze ondervinden veel tegenstand en vervolging en dat is wat de Here Jezus hun ook voorzegt had. In de eindtijd zullen ze veel tegenslag ervaren. Sommigen van hen zijn gestopt met hun werk of bedrijf. Waarom nog werken als Jezus toch binnenkort terugkomt? Paulus probeert in deze brief die dwaalleer te weerleggen en maant ze om weer aan het werk te gaan.

Paulus probeert hun de tekenen te laten verstaan. Eerst de opname van de christelijke gemeente, daarna de komst van de antichrist en dan het klinken van de bazuin, die overal op de wereld hoorbaar is. En dan de eindtijd, die voor de gelovigen een bevrijding is en die de wereld onderwerpt aan het oordeel. En tot die tijd toe moeten de gelovigen vastberaden volhouden.

En zo komen we bij onze tekst. Wij moeten bidden dat God, dat Hij ons standvastig maakt en helpt om ons einddoel te bereiken. Dat wij in staat zijn het goede te doen en dat is hier; alles wat ons helpt bij onze verlossing. En dat we door ons verlangen om Jezus te volgen, dat alles doen wat nodig is om bij Hem te blijven. Geen enkele ervaring of dwaalleer moet ons op een zijspoor brengen.

Wij
We staan aan het begin van 2023 en maakten onze voornemens. Ik roep je op om ook nu na te denken over je relatie met God. Zijn we goed bezig en werken we aan onze verlossing? Ik geef daarbij een paar goede tips:

  1. Maak duidelijk aan Jezus dat je bij Hem wilt horen. Dat doe je of met de volwassen doop of met de kinderdoop en belijdenis doen van je geloof. Maak je geloof en je keuze helder voor de gemeente. Dat er later geen discussie in de hemel ontstaat: van hoorde hij/ zij er nou bij of niet? Ook al is er geen predikant in onze gemeente, dat is geen excuus om het uit te stellen. Geef bij de wijkouderlingen of bij pastorale werkers aan dat je dit verlangen hebt.
  2. Laat het vuur in je geloofsleven branden! Niet er een beetje bijhangen, maar Jezus op de eerste plaats zetten en van daaruit leven.
  3. Probeer Jezus te volgen in leer en leven. Dat is meer dan alleen geloven vanuit je hart. Laat zien dat het je menens is.

Ik ga maar niet verder met het geven van goede tips. Dan worden de voornemens te groot en zijn ze niet meer haalbaar. Al moeten we er volgens Paulus ook om bidden, dat de Heilige Geest deze verlangens in ons bewerkstelligt, dat wij ermee aan de slag moeten en dat we ze tot een goed einde brengen.

Ik wens je een gelovig 2023 toe.

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van januari 2023

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow