Meditatie | De beste wensen

Meditatie | De beste wensen

“En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft”.
Lucas 2: 13 en 14

Een mooie traditie
Velen van ons sturen met de kerstdagen een kaart met de beste wensen. En laten we eerlijk zijn; wie ontvangt er niet graag een kaartje van mensen die ons dierbaar zijn? De traditie schijnt begonnen te zijn in de middeleeuwen toen welgestelde mensen elkaar houtsnijwerkjes toestuurden met kersttaferelen. De eerste papieren kerstkaart dateert uit 1843 uit Engeland met de tekst: “Vrolijke kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar”. En vanaf 1873 waren ze in Nederland verkrijgbaar. We hebben inmiddels wel het hoogtepunt bereikt. In 2005 werden er nog 200 miljoen kaarten verstuurd en dat zijn er nu nog minder dan de helft (bron PostNL). Inmiddels gaan wensen steeds meer digitaal met de app, met facebook of Instagram. Al blijkt uit onderzoek dat Friezen twee keer zoveel kaartjes versturen en ontvangen dan de gemiddelde Nederlander (Kaartje2Go.nl 2017).

De hemel open
De woorden die ons hier worden toegezongen staan niet op een kaartje uit de hemel, maar komen uit het verhaal van de herders. Ze vertelden wat hun was overkomen en de evangelist Lucas schreef het op. Ze zaten zoals gebruikelijk bij nacht in het veld. En toen ging de hemel open. En, vertelden ze, ze zagen het licht van de Heer, dus niet van de zon, de maan of de sterren. Nee, God is hier zelf het licht, net zoals dat in het scheppingsverhaal beschreven staat (Genesis 3:3). De herders waren diep onder de indruk. Hier raakte de hemel de aarde en dat had grote gevolgen, de aarde werd nooit meer zoals die voorheen was. Een engel vertelde hen, dat ze niet bang hoefden te zijn. Want er kwam een geweldige boodschap; de hemel ging niet alleen open, maar God wilde een daad stellen aan alle mensen op de wereld. Iets wat aan Israël al eeuwenlang was beloofd en voorspeld, dat ging nu gebeuren. Ze moeten op zoek naar een kind in doeken gewikkeld en dat ligt in een kribbe.

Dus niet de sterren volgen, maar bij de deuren langs om te vragen of er ook een kind in de kribbe ligt. Die kribbe is het teken dat het verhaal wat de engelen vertelt hebben waar was. Het bijzondere was niet dat daar een kind in een voederbak lag, dat was weleens vaker gebeurd, maar dat het Gods zoon was, die de mensheid kwam redden. Een belangrijke boodschap voor de wereld en een bevestiging voor Jozef en Maria, dat het echt heel bijzonder was, wat hen overkwam.

Ere zij God
De herders vertellen verder van wat hen overkwam. Het bleef niet bij één engel, nee er kwam een heel hemels leger en die zongen het “Ere zij God”. Het is de wens van de hemel, wat de mensheid mocht overkomen. De engelen zongen het de herders toe, ze zongen het de mensheid toe en ze zingen het ons toe. Het is een universele boodschap voor alle tijden en alle plaatsen. En die boodschap bestaat uit:

Glorie aan God uit de Hoge; De engelen konden hun vreugde niet op. Wat God nu doet is zo bijzonder en uniek. God moet hierom worden grootgemaakt, Hem komt alle roem toe. Hemel en aarde barsten in lofprijzing uit.

En op aarde vrede; Het gevolg is volgens de engelen dat er vrede komt. De engelen bedoelen hier niet, nooit meer oorlog, maar ze spreken van een messiaanse vrede. Een vrede die door de Here Jezus bewerkstelligd wordt. Door de zondeval heeft ieder mens met het kwaad te maken en de gevolgen ervan; mislukking, ziekte en dood. Maar met Jezus’ komst is er nieuwe toekomst vol hoop, herstel en eeuwig leven.

In mensen van welbehagen. We zingen meestal in de kerk het “Ere zij God” zoals dat in de bundel van Joh. de Heer staat. “In de mensen een welbehagen”. Maar de oorspronkelijke tekst zegt: “in de mensen van het welbehagen”. Het NBV heeft het hier juist vertaald. Die vrede overkomt mensen die bij Hem in de gunst vallen, die Jezus aannemen in hun leven en die God trouw en gehoorzaam zijn.

De beste wensen
De engelen wensen het ons toe. Zo mag je kerstfeest vieren. De vrede van Christus zij met ons. Ontdek wat dat voor je eigen leven betekent. En zo gaan we ook het oude jaar afsluiten. De vrede van Hem en de vrede van God zij met ons. Wat ons dit jaar ook overkwam. Wie of wat we moesten verliezen en welke hoogtepunten we ook mochten meemaken. En zo gaan we het nieuwe jaar beginnen en wensen elkaar: “In Jezus naam, de vrede van God zij met jou” (Opwekking 602).

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van december 2019

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow