Meditatie | De hand aan de ploeg slaan

Meditatie | De hand aan de ploeg slaan

Hij ging daarvandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit, en hij bevond zich bij het twaalfde. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei: Laat mij toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem: Ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem.

1 Koningen 19: 19-21

In de 20e eeuw kreeg de Oude Kerk in Delft eindelijk haar gebrandschilderde ramen terug. Tussen 1956 en 1972 maakte glazenier Joep Nicholas 27 nieuwe glas-in-loodramen.

Eén van die ramen is gewijd aan het leven van de profeet Elia. Daarop zien we ook de roeping van de profeet Elisa. Hij houdt de ploeg vast, als Elia hem zijn profetenmantel toewerpt.

Ongetwijfeld denkt Jezus aan de roeping van Elisa door Elia, als Hij roept om Hem te volgen (Lucas 9: 62):

Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

Hij roept je op om niet achterom kijken, maar de hand aan de ploeg te slaan, zoals Elisa.

Een bekende uitdrukking: de hand aan de ploeg slaan. Elisa doet dat letterlijk. Hij slaat de hand aan de ploeg. Hij breekt de ploeg in stukken en steekt die in brand.

De hand aan de ploeg slaan. Dat betekent dus eigenlijk: de ploeg stuk slaan. Stoppen met waar je mee bezig bent en Jezus volgen. Zoals Elisa stopt met ploegen om Elia te kunnen volgen.

De Heiland roept gewone mensen, zoals wij. Hij roept vissers en vertelt ze dat Hij ze vissers van mensen zal maken. Precies zoals ook Elia gewone mensen roept, zoals Elisa.

Elia vindt Elisa. Druk bezig op het land van zijn vader Safat. Niet heen en weer lopend om te kijken of het goed gaat. Maar samen met de anderen aan het ploegen.

Geestelijk bezig. Want geestelijk heeft vooral te maken met je levenshouding. Met je motivatie. Met de manier waarop je werkt. Meer met hoe je werkt, dan met wat voor werk je doet.

Dat geestelijke zie je in die onmiddellijke reactie van Elisa. Elia hoeft niet uren met hem te praten. Elisa weet meteen dat God hem roept. En hij geeft daar direct gehoor aan.

Hij leeft met de Heere God. Hij gaat waar God hem roept. Is dat achter de ploeg van zijn vader, dan achter de ploeg. Is het achter Elia aan, dan achter Elia aan.

Er is in het leven van Elisa een verlangen. Om te doen wat God vraagt. Om de Heere God de eerste plaats te geven. Om Hem te dienen op elke plek die Hij aanwijst.

Elisa slaat de hand niet aan de ploeg, omdat hij zo’n hekel had aan ploegen. Hij doet het ook niet, omdat hij dan pas echt geestelijk bezig zou kunnen zijn.

Integendeel. Elisa doet het, omdat hij al geestelijk bezig was. Omdat hij ook achter de ploeg dicht bij God leefde. Ook achter de ploeg was hij geestelijk bezig.

Zo roept God je ook vandaag om tot Hem te komen en Hem te dienen. Gewoon op dat plekje dat Hij je in dit leven geeft. Met jouw eigen gaven en talenten. Om zo tot zegen te zijn.

Je hand aan de ploeg slaan. Niet achterom kijken. Maar naar Hem, die niet de ploeg stuk sloeg, maar Zichzelf stuk liet gaan aan het kruis van Golgota.

Die in de gesprekken met Zijn leerlingen vooruitblikte. Naar het kruis. Naar Zijn verzoenend lijden en sterven. Maar ook naar Zijn opstanding en het uitzenden van de Heilige Geest.

Je hand aan de ploeg slaan betekent een weg van bekering. Dag in, dag uit. Dicht bij Hem willen zijn, die voor jou genade verwierf. In het besef dat je geroepen bent om Hem te dienen.

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set Your seal upon my heart and live in me.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk Uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Nim my, nim my sa’t ik bin;
wiis my hoe’t ik wêze sil;
set Jo segel op myn hert en libje yn my.

(Gezang 833)

Ds. J.P. Strietman

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van mei 2019

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow