Meditatie | De tijd is aangebroken

Meditatie | De tijd is aangebroken

Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Marcus 1: 15

Uit onderzoek blijkt dat de meeste goede voornemens ongeveer 12 januari alweer zijn losgelaten. Redenen zijn vaak: De verwachtingen waren te hoog, de gestelde doelen niet concreet geformuleerd of men vroeg te hoge offers van zichzelf. Veel van die goede voornemens hebben te maken met gezondheid, levensstijl of geldzaken. Toch blijft de jaarwisseling een goed moment om je eigen leven eens onder de loep te nemen; Waar doe ik het goed en waar kan het beter? Is mijn levenswijze duurzaam genoeg?

De evangelist Marcus begint zijn evangelie niet met een uitvoerig kerstverhaal. Dat komt waarschijnlijk omdat Marcus de schrijver was van Petrus en Petrus kwam Jezus pas tegen bij het meer van Galilea, hier beschreven in vers 16. Het evangelie van Marcus is vooral een getuigenverklaring van Petrus. Marcus vertelt eerst over Johannes de Doper, daarna over de doop van de Here Jezus en dan de verzoeking in de woestijn. En dan begint het echte werk, op het moment dat Johannes de Doper gearresteerd wordt.

Hij citeert de woorden van Jezus: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk nabij”. Met het koninkrijk bedoelt Jezus, Gods heerschappij in de harten en levens van mensen. In dat koninkrijk is Jezus koning en ben jij inwoner en navolgeling. Voor Marcus begint dat koninkrijk nu al, hier op aarde en wordt voortgezet als Jezus terugkomt. De oproep is dus dringend en uitstel is niet aan te raden. Er wordt iets van je verwacht, je moet een keuze maken.

Jezus zelf geeft een richting aan die keuze en die bestaat volgens Hem uit twee stappen:

1. Kom tot inkeer. Maak je los van je huidige leefwereld en zijn verlangens. Meestal gericht op status, prestaties en bezit. Kijk eens kritisch naar je zekerheden, je vertrouwde afgoden en naar je leefgewoonten. Kom tot een persoonlijke bekering van hoofd, hart en handen. Jezus heeft hier vast Abraham voor ogen gehad: “Trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen” (Genesis 12: 1)

2. En hecht geloof aan dit goede nieuws. Jezus vraagt van ons dat wij Zijn boodschap voor waar houden en dat Zijn woorden en daden betekenis mogen krijgen in ons leven. De vier evangelisten schrijven ieder op hun eigen wijze wat Jezus gezegd en gedaan heeft en Jezus vraagt van ons of we dat voor waarheid willen houden dat we er iets mee gaan doen en dat we erop vertrouwen.

Net als bij onze voornemens moeten we dit niet te eenvoudig inschatten. Wie radicale keuzes maakt moet rekening houden met crisis, pijn en tegenwerking. Geloven doe je er niet even bij. Ook bij de eerste hoorder bestond die weerstand. Er was een Romeinse overheersing, de Griekse cultuur vierde hoogtij en voor de joden was het beloofde land vooral een desillusie. Ook het einde van Johannes de Doper was weinig moedgevend. Als boodschapper van de Heer en de heraut van het koninkrijk van vrede, verwacht je wel iets anders, dan te worden gearresteerd en in de gevangenis terecht te komen. Ja, zelfs de Koning gaat roemloos ten onder en nog veel volgelingen met hem. Wie zich concentreert op de feiten alleen, komt hier bedrogen uit. Maar toch, ondanks alles klinkt de boodschap nog steeds, is het een inspiratiebron voor 2,2 miljard christenen op aarde en komen de voorspellingen die in de Bijbel zijn gedaan nog steeds uit. Niets wijst erop dat God de regie kwijt is.

Van ons vraagt het koninkrijk een andere levenshouding, andere ogen en andere oren. En dat begint met dagelijks uit de Bijbel te lezen en contact te zoeken met God. Met die veranderingen krijgt ons leven een nieuwe horizon, maar stelt aan ons ook andere grenzen. Lied 510 uit de opwekkingsbundel verwoordt heel mooi, hoe wij kunnen reageren op die oproep van Jezus:

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.

Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.
Heer, doe uw wil in mij.

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van januari 2020

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow