Meditatie | Dorstlesser

Meditatie | Dorstlesser

Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking (Psalm 119: 97)

Van alle kanten wordt er geroepen dat je water moet drinken. Veel water. Wel een liter per dag. Dat is niet niks, hoor. Zeker, als je dat uitschenkt in kopjes. Je blijft bezig.

Maar nergens is wetenschappelijk bewijs dat het ook werkelijk goed voor je is. De meeste wetenschappers volstaan met te zeggen: Drink gewoon water als je dorst hebt.

Want, zeggen ze, je krijgt ook zonder water drinken al heel veel water binnen: in de soep, in de groenten die je eet, maar ook bijvoorbeeld eieren en vis bevatten heel veel vocht.

Daar moest ik aan denken bij het lezen van Psalm 119. Dat de wet van God – dat is het Woord van God – heel de dag je overdenking zou moeten zijn.

Dat lijkt onmogelijk veel. Bijna niet te doen. Maar in de praktijk valt dat wel een beetje mee. Want wat zijn er niet veel momenten op een dag dat je Gods Woord overpeinst.

Soms komt je zomaar weer een Bijbelwoord in gedachten. ’s Morgens vroeg als de zon opgaat. Om maar een voorbeeld te noemen. Of ’s avonds als je de sterrenhemel ziet.

Dat levert je meteen een wereld aan Bijbelteksten op. Je overpeinst zomaar de grootheid van je Schepper. Die Zich toch zo heel dicht naar jou weet toe te buigen.

Je hoort kinderstemmen en je denkt aan wat God over kinderen vertelt in Zijn Woord. Hoe Hij de stemmen van kinderen en zuigelingen kan gebruiken (Psalm 8).

Want dat overpeinzen heeft juist daarmee te maken. Dat je niet zomaar uit de Bijbel leest. Hoewel dat natuurlijk ook heel mooi is. Maar dat je Zijn Woord overdenkt.

Dat je met Hem bezig bent in de praktijk, de drukte en de hectiek van elke dag. Dat je de dingen die Hij zegt probeert toe te passen in je dagelijks leven.

Dat je bij de dingen die je van plan bent en daadwerkelijk doet steeds weer denkt aan God. Wat zou Hij ervan vinden? Maak ik wel de juiste keuze in Zijn ogen?

Dat is het overpeinzen, het overdenken of mediteren waar de psalmdichter op doelt met deze woorden. Dat je het niet kunt laten om tekens weer aan Hem te denken.

Dat je zo gegrepen bent door het wonder van Gods genadige liefde voor jou. Die in Jezus Christus onverdiend naar je toekomt. Dat Hij elke dag je hart heeft.

Daar kijkt de Heere God naar uit. Dat we dit daadwerkelijk doen. Dat we bidden om Zijn Geest. Die ons juist daarbij helpen wil: motiverend en inspirerend.

Zo mag je Gods Woord leren indrinken.

Ais het levende water – dorstlesser bij uitstek!

Ds. J.P. Strietman.

Deze meditatie is eerder gepubliceerd in de Tsjerkepraat van 06 oktober 2016

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow