Meditatie |In gesprek met een engel| Meditatie

Meditatie |In gesprek met een engel| Meditatie

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. Openbaring 5:11

In de bijbel schrijven ze over een ontelbare hoeveelheid engelen.
Vandaag een interview met één van hen.

Jij zegt een engel te zijn, maar wat is een engel eigenlijk?
Engelen zijn het personeel van God. Je kunt ze onderscheiden in twee groepen, zij die de liturgie in de hemel onderhouden en zij die behoren tot de uitvoering om Gods plannen te verwezenlijken. Liturgie wil zeggen de lofprijzing gaande houden, God groot maken en het grondpersoneel is meer bezig om mensen te helpen en om de strijd in de hemelse gewesten tot een goed einde te brengen.

Ja en wat is een engel eigenlijk?
We zijn door God geschapen, al voor dat de aarde geschapen is. We zijn vooral geestelijk en niet lichamelijk, zoals mensen. En we hebben een eigen verstand en een eigen wil gekregen.

In onze bijbel staat van alles over engelen, maar hoe hebben jullie dat georganiseerd?
Toen God ons maakte, heeft hij 12 aartsengelen geschapen, dat zijn de hoofengelen, die alles besturen. Vervolgens kregen die ontelbaar veel gewone engelen met verschillende functies. Zo heb je boodschappers, die boodschappen doorgeven tussen God en de mensen. Gabriel is daarvan de bekendste. Maar je hebt ook troonengelen, die bij God in de hemel wonen en Hem voortdurend groot maken met de woorden: “Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.”
En je hebt strijdengelen, die namens God strijden in de hemelse gewesten tegen kwaadwillende engelen en kwaadwillende mensen. En je hebt ook engelen die het oordeel moeten uitvoeren, die krijgen het vooral druk aan het einde van de tijden. En je hebt doodsengelen, die namens God moeten doden, je kwam er één voorbij in Egypte, toen God zijn volk Israël wilde bevrijden of toen koning Hiskia moest worden bevrijd van een groot Assyrisch leger, in één nacht kwamen er 185.000 soldaten om. En dan hebben we nog poortengelen die er zijn om te bewaken, wat voor God kostbaar en dierbaar is.

Wij hebben een bepaald beeld bij engelen. Maar klopt dat? Hebben jullie echt vleugels?
Nou dat hangt ervan af. De meeste engelen niet. Niet die engelen die vaak zijn afgebeeld op schilderijen en kinderbijbels. Die plaatjes hebben we vooral te danken aan de grote schilders die in hun schilderijen onderscheid moesten maken tussen engelen en mensen. En toen engelen met vleugels hebben afgebeeld. Ik denk dat ze als inspiratiebron hebben gebruik de godin Nike, de godin van de overwinning, zij was afgebeeld met vleugels.
Toch heb ik wel een aantal collega’s die in je bijbel voorbijkomt met vleugels. Dat zijn in de eerste plaats de cherubs. Het zijn die twee engelen die door God bij de hof van Eden werden geplaats om te voorkomen dat zondige mensen niet meer bij de boom des levens konden komen. Later kom je nog afbeelding van hen tegen op de ark van het verbond, eerst in de tabernakel en later in de tempel. Beide keren met grote vleugels. En je komt die afbeelding ook tegen bij de serafs, dat zijn geen menselijke afbeeldingen maar wel met 6 vleugels. En zij hebben de taak om de heiligheid van God te beschermen.

Komen jullie nog steeds op aarde?
Ja we zijn nog steeds actief, we helpen mensen als ze in nood verkeren, helpen gelovigen om op hun eindbestemming te komen en we begeleiden de zielen als mensen komen te overlijden.

Hoe komt het volgens jou, dat wij daar zo weinig van waarnemen?
Dat heeft te maken dat jullie ons niet goed kunnen waarnemen en dat komt volgens mij omdat jullie een dimensie minder hebben dan wij. Jullie zijn drie dimensionaal, dat wil zeggen voor jullie bestaat alleen dat, wat werkelijk is waar te nemen tussen alles wat er gebeurt tussen de lengte, de breedte en de hoogte. Maar wij zijn vier dimensionaal. Soms kunnen mensen ons wel zien, zoals de knecht van Elisa, die een hemels leger zag, of Stefanus toen hij gestenigd werd en ook Paulus die een keer een kijkje mocht nemen in de hemelse gewesten. Maar normaal is dat voor mensen niet toegankelijk. Toch kunnen jullie ons wel meer ervaren als jullie niet zo streng vasthouden aan jullie eigen overtuiging, dat alleen dat kan bestaan wat je feitelijk kunt waarnemen, het hindert jullie enorm bij het voorstellen van de hemel en daarbij ook de wonderen die God verricht en het bestaan van ons engelen.

Wat willen jullie eigenlijk bereiken met jullie harde werken?
De voltooiing van Gods heilspan. God heeft een geweldig plan met de hemel en de aarde. Daarbij is ons doel dat we zoveel mensen redden voor de eeuwigheid. Je zult het niet geloven, maar in de hemel vieren we steeds een feestje als er weer een mens op aarde tot bekering komt. Dat hij/zij zich laat redden door Jezus en daarmee verzekert is dat hij welkom is in de hemel.

Zijn jullie aan tijd gebonden?
Nee we zijn niet aan tijd gebonden. We worden niet geboren en we sterven ook niet. En we waren er al toen de eerste mens geschapen werd en we zijn er ook bij als God Zijn nieuwe hemel en aarde maakt. Zo waren we er al bij toen Abraham 4000 jaar geleden geroepen werd en zo kon de engel Gabriel 538 jaar v. Chr. aan de profeet Daniël al over de komst van de Here Jezus vertellen. En kon hij 6 v. Chr. verschijnen met dezelfde boodschap bij Zacharias en Maria. En we hopen er ook weer bij te zijn als de zoon van God, de Here Jezus, weer terugkomt op de aarde.

Wil je misschien met ons delen wat je het moeilijkste vond wat je overkwam?
Ja, dat was de opstand in de hemel. Gods belangrijkste engel Lucifer kwam in opstand tegen God en hij nam een derde van de andere engelen met zich mee. Wij noemen ze nu de gevallen engelen. Op de aarde noemen ze hen wel de demonen. Het heeft God en ons veel verdriet gedaan, dat Lucifer in staat was om de mens te verleiden en zo voor zich wist te winnen. Het begin van veel ellende

En wat was jouw persoonlijke topervaring?
Ja dat was toch in die nacht, daarbij de herders. Ineens ging de hemel open en mochten we samen zingen in het volle licht: “Ere zij God in de hoge, vrede op aarde in de mensen een welbehagen”. En het mooie daarvan was, dat we wisten dat het daarmee alles anders zou worden. Jezus zou alles veranderen. Het licht kwam opnieuw over de wereld te schijnen.

In de bijbel staat in het laatste boek Openbaring dat jullie nog een belangrijke rol zullen spelen in de eindtijd. Kun je daar iets meer over vertellen? Met de komst van de Here Jezus zou de echte vrede bereikt worden, een totale verzoening met God omdat Hij Zijn leven gaf en neerdaalde in het rijk van de duivel. Hij wist met zijn zelfopofferende liefde de duivel te verslaan. Immers alleen de liefde kan het kwaad verslaan. Jezus liet later aan zijn vriend Johannes zien hoe alles zou worden. En wij mogen daar een belangrijke rol in spelen. Maar het mooie is, de strijd is al beslist en we zijn zeker van de overwinning.

Er komt een einde aan alle kwaad en daarmee aan alle lijden en verdriet. Lucifer met alle gevallen engelen zullen worden opgesloten en later door God zelf worden vernietigd. En dan is het voor altijd vrede. En dan mogen jullie ook allemaal vier dimensionaal worden en net zo intens als wij God beleven.

Bedankt voor je openhartigheid. Fijn dat wij een bijbel hebben gekregen waarin wij dat allemaal kunnen lezen. En wij hebben maar één wens: Tot ziens!

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van 21 december 2023

Pieter Knijff

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow