Meditatie | God is niet toorn of wraak, maar liefde…

Meditatie | God is niet toorn of wraak, maar liefde…

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.

Nahum 1: 7

Nahum lezen we niet vaak. Eén van de twaalf kleine profeten is het. Maar het is geen leuk boekje. Het staat bol van de wraak en de vergelding die het Assyrische Rijk zullen treffen.

Waar in het boekje van de profeet Jona nog ruimte voor bekering wordt open gelaten, is daar 100 jaar later in Nahum geen spoor meer van te vinden. Daar houden wij niet zo van.

Zoals wij ook geen goed gevoel krijgen bij de wraakpsalmen uit het psalmboek. Of bij mooie psalmen die in onze ogen ontsierd worden door geroep om vergelding of straf.

Commentaren hemelen Nahum op, omdat het zo prachtig geschreven is. Maar veel Bijbellezers struikelen over de roep om wraak en vergelding, die erin klinkt

Je kijk er wat anders tegen aan, als je bedenkt dat Nahum en de wraakpsalmen precies doen wat de apostel Paulus aanhaalt uit Deuteronomium 32: 35 (Romeinen 12: 19):

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

Zo is het Israël altijd voorgehouden en zo heeft de kerk dat van Israël overgenomen. Dat vind je in Nahum terug. Zelf wraak nemen zit er niet bij en zit er dus ook niet in.

Integendeel. Al meteen aan het begin wordt een mens de goede weg gewezen. Geen wraak nemen, maar de Heere God zoeken en je toevlucht nemen tot Hem.

De Heere God gaat Zijn oordeel vellen over Nineve en over Assyrië en over heel de macht van al het boze in deze wereld. Zeker. Maar Nahum voegt er direct ook iets aan toe.

Als Hij Gods gericht omschrijft in de eerste zes verzen van zijn boekje volgt er in het zevende vers ineens een adempauze. Met twee belangrijke uitspraken.

God is goed. Dat is het eerste wat Nahum dan zegt. Nergens zegt de Bijbel dat God toorn is of wraak, maar inderdaad wel dit: God is goed, want God is liefde.

Zijn liefde is heilig, kan straffen, ja zelfs kwaad vergelden. Allemaal waar, maar Gods wezen is en blijft liefde. Zo is Hij een schuilplaats voor wie bij Hem schuilen.

Dat is het tweede. Daar vertrouwt Nahum op. Dat mogen wij dankzij Gods genade in de Heere Jezus Christus ook doen. Nooit zul je tevergeefs je toevlucht tot Hem nemen.

Gods liefde is groot en sterk. Heel je bestaan mag je omsloten weten door Zijn liefdevolle ontferming. In het vertrouwen dat Zijn liefde je nooit teleur zal stellen.

Ds. J.P. Strietman

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van februari 2020

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow