Meditatie | In everything give thanks

Meditatie | In everything give thanks

In everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.

Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 1 Tessalonicenzen 5: 18

Als je vakantie hebt, ga je er wel eens op uit. Dichtbij huis of juist heel ver weg. Maar altijd komt er wel een moment, waarop je even ergens wilt zitten om wat te drinken. Dat deden wij ook. Gewoon zo’n restaurant waar iedereen je aanstaart als je voor het eten je handen vouwt. Niks christelijks dus, zou je kunnen zeggen.

De wanden werden opgevrolijkt met borden die je de laatste tijd wel vaker ziet. Zwart borden met een mooie lijst er omheen. En dan teksten erop in sierlijke witte letters. Op het eerste gezicht lijken het schoolborden van vroeger. Alsof er met wit krijt op geschreven is. Maar als je dichterbij komt, zie je wel dat er niet met schoolkrijt geschreven is.

Natuurlijk zijn de teksten die erop staan allemaal in het Engels. Dat hoort er nu eenmaal bij. ‘Coffee freshly brewed’ bijvoorbeeld, alsof de koffie niet altijd vers gezet wordt. Tot ik ineens op één van die borden een heel andere tekst ontdekte. Ik las de woorden een paar keer en zei toen: ‘Kijk, da’s een Bijbeltekst!’

Ik heb hem voor de zekerheid thuis maar even opgezocht. Inderdaad. Het waren de woorden uit 1 Tessalonicenzen 5: 18 – ‘In everything give thanks’.

Een mooie tekst. Nog weer even wat meer, dan een moment je handen vouwen voor het eten. Ook als je samen even geniet van een kopje koffie kun je een dankbaar gevoel krijgen.

Nee, Paulus zegt niet dat we de Heere God voor alles moeten danken. Er zijn nu eenmaal heel veel dingen in het leven, waarvoor je absoluut niet danken kan. Maar wel dat je dit ene steeds weer tot je door mag laten dringen: onder alle omstandigheden blijft de Heere God de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.

In Hem heeft God het goede met mij voor. Om Hem kan ik God altijd weer danken. Met Hem mag ik genieten van die soms heel gewone dagelijkse dingen, zoals een kopje koffie.

En daarvoor hoef je uiteindelijk niet eens op vakantie!

Dat kan ook gewoon thuis aan de keukentafel!

Ds. J.P. Strietman.

Deze meditatie is eerder gepubliceerd in de Tsjerkepraat

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow