Meditatie | De eerste stappen na de komst van de Heilige Geest |

Meditatie | De eerste stappen na de komst van de Heilige Geest |

“Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.”
Handelingen 2 vers 41 en 42

In menig tuincentrum en winkelcentrum kun je nu bloeiende planten kopen die je tuin moeten versieren en je moeten helpen om een fijn voorjaarsgevoel te krijgen. Mensen die plantjes hebben gekocht weten inmiddels wel dat het nog niet meevalt om bloeiende plantjes goed te onderhouden. Ze zijn kwetsbaar en voor dat je het weet ben je ze kwijt. Een nachtvorst, een te koude wind of te veel of te weinig water en het plantje lijkt niet meer wat het is.

Het lijkt met de Heilige Geest net zo. De komst is spectaculair met wind en vuur omgeven. Het ziet er allemaal aantrekkelijk uit! Maar waarschuwt Lucas ons, dan moet het nog gebeuren. In tien stappen laat hij ons zien hoe dat met de Heilige Geest in ons en in de gemeente werkt. Hoe de Heilige Geest in onze harten terechtkomt en hoe de ware kerk des Heren alleen in Hem gegrond raakt?

Binnenkort vieren we het Pinksterfeest. Vaak omgeven met het zingen van mooie liederen en veel uiterlijk vertoon. Daar is ook helemaal niets mis mee. Het Pinksterfeest is een vreugdefeest. Maar de volgende dag moet je nog iets met dat zweverige gedoe waar je maar moeilijk vat op kunt krijgen. Er is een gevoel, een heimelijk verlangen, maar dan? Hoe krijg je het concreet? Lucas laat zien hoe dat de eerste keer ging. Ik behandel de eerste vijf stappen:

1.Je laten dopen.

De eerste stap is verbonden raken. Met Jezus, met Zijn gemeente en ook met dat Koninkrijk wat Jezus belooft dat het nog zal komen. In het stukje hieraan voorafgaand staat een preek van Petrus en nadat hij die gehouden heeft vragen de luisterraars: wat moeten we doen? En Petrus benoemt drie dingen: 1. Keer je af van je huidige leven met alle verlangens die de wereld je biedt. 2. Laat je dopen door de Here Jezus aan te roepen en om vergeving van zonden te ontvangen en 3. Ontvang de Heilige Geest als geschenk van God. Dat is dus dopen, het vraagt om een persoonlijke keuze die je met heel je hart, heel je ziel, met alle kracht en met heel je verstand onderschrijft.

2 Onderwijs volgen.

De tweede stap is onderwijs volgen. Naar de kindernevendienst, Your choise, Alphacursus, What next, Bijbelgroep of gemeentegroeigroep. Samen lezen uit de bijbel en er over nadenken. Vragen stellen, zoeken naar antwoorden en vooral er mee bezig zijn in de kleine groep. En natuurlijk ook in de wekelijkse eredienst waar een Bijbeltekst gelezen wordt en over wordt nagedacht. De doelen van dat onderwijs zijn verschillend; je behoeden voor onwetendheid, het voorkomen van dwaalleer en je aanmoedigen tot een andere levensstijl. Persoonlijk maak ik mij wel eens zorgen over het onderwijsgehalte binnen de gemeente, het aantal gemeenteleden wat nog onderwijs volgt in de kleine groep is maar gering. Terwijl juist Jezus zijn leerlingen meegeeft: “Hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb”. (Matheus 28:20). Onderwijs dient dus een wezenlijk deel van je geloof uit te maken. Zonder onderwijs raakt volgens mij je persoonlijk geloof en het gemeenteleven ontwricht.

3 Je aansluiten bij de gemeente.

De derde stap maakt ons duidelijk dat geloof niet alleen een persoonlijk gebeuren is, maar dat je betrokken op- en verbonden met de gemeente moet zijn. Andere gelovigen zijn je broeders en zusters. Nu en in de toekomst. Individualisme is een tijdsverschijnsel, maar past niet bij de volgelingen van Jezus. Ook in de toekomst niet, de nieuwe aarde wordt niet bevolkt door individuele gelovigen. In Openbaring 21 lezen we dat in het nieuwe Jeruzalem twee volken bij elkaar komen, namelijk de nakomelingen van Jacob (Israël) en zij die gehoor gaven aan de oproep van de apostelen (De gemeente van Jezus Christus) Het gaat om gemeenschap.

4 Het vieren van het avondmaal.

De vierde stap is het houden van de maaltijd met de andere gelovigen. Als Lucas het hierover heeft bedoelt hij in de eerst plaats het vieren van het Heilig Avondmaal, maar het is ook heel goed mogelijk dat de eerste gemeente ook samen de maaltijd vierde om zich te laten voeden en daarnaast wel en wee te delen. In het avondmaal zitten drie verbindingen: je verbindt je aan Jezus in brood en wijn. Zijn lichaam en bloed zorgen voor jouw verlossing. Daarnaast wijst het avondmaal ook naar het komende Koninkrijk. Jezus beloofd dat Hij de wijnbeker niet eerder met jou zal drinken als alle einddoelen zijn behaald. En ook hier spreekt de gemeenschap een belangrijk rol.
Net als bij dopen is het avondmaal een zaak van de gemeente.

5 Bidden.

En de volgende stap die Lucas hier benoemd is bidden. Dat is in gesprek met God zijn. En dat doe je door God groot te maken, je dankbaarheid te tonen en door je zorgen en verlangens met Hem te delen. En je bidt niet alleen voor jezelf maar ook voor andere mensen in de gemeente of in de wereld. Zo leerde Jezus ons bidden in het “Onze Vader gebed”. Bidden is gericht op Zijn koninkrijk en op je persoonlijk geloofsleven. Een biddende gemeente wil blijven volharden met het oog op Koninkrijk.

Lucas geeft ons zo een aantal handvaten mee, waarmee wij de het geschenk van de Heilige geest ons eigen kunnen maken. Dat betekent dus dat we na Pinkstermaandag zo aan de slag kunnen. Ieder van ons heeft nog wel iets waarin zij/ hij zich kan verbeteren en de komst van de Heilige Geest als een geweldig geschenk mag ervaren. En durf ook te vertrouwen op de Geest!

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van 25 mei 2023

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow