Meditatie | Op zoek naar rust |

Meditatie | Op zoek naar rust |

Op zoek naar rust

Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Matheus 11 vers 29-30

Inleiding
De aanleiding voor deze meditatie is een artikel wat ik in de krant las over de zanger Tim Bergling. Bij velen bekend onder de artiestennaam Avicii. Een bekende zanger met nummers als “Wake me up, Hey Brother en SOS. Hoewel Tim Bergling enorm veel succes had werd hij daar zelf niet erg gelukkig van en hij heeft zich uiteindelijk zelf van het leven beroofd. Dat was op 20 april 2018 en dat is nu dus 5 jaar geleden. Op zijn laatste elpee schreef hij een lied wat mijn aandacht trok. De elpee is pas uitgegeven na zijn overlijden. De tekst gaat als volgt:

“Beste samenleving, Je gaat veel te snel, veel te snel voor mij. Ik probeer gewoon op adem te komen. Kan ik een beetje rust krijgen? Een beetje stilte om tot rust te komen?”

Het is natuurlijk een persoonlijk noodkreet, maar wat hij hier schrijft is ook een aandachtspunt voor onze samenleving. Veel mensen lijden onder te veel prikkels. Te veel licht, te veel lawaai en te veel afleiding.Waardoor je het gevoel krijgt geleefd te worden. Rust is dan nodig om het ritme en de sleur te doorbreken en om zo weer tot je zelf te komen. Juist in de die drukte ervaar je een inhoudelijke leegte en lijkt het wel of je zelf de regie over je eigen leven kwijt bent geraakt. Werk, social media, smartphone, tv en radio lijken het te hebben overgenomen. Wat je nodig hebt is rust en vooral innerlijke rust. Een rust waarbij je als mens je aanvaard voelt zoals je bent en met wat je hebt.En dat het iets is waarvan je weet dat het je op alle momenten van je leven rust kan geven.

Rust in de Bijbel
Als we de bijbel openslaan komen we meteen al rust voorbij in het eerste verhaal. Rust hoort bij de schepping. We lezen in Genesis 2: “Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.” God neemt dus tijd om te rusten.We lezen verderop in de Bijbel (Exodus 20:8) dat daaraan een eigen keuze voorafgaat. Rusten gaat niet vanzelf, je moet het zelf aangeven en willen. Zo worden we in de tien geboden voor de keuze gesteld.Trouwens elders in de bijbel komen we nog regelmatig rusten tegen. Zo schrijft koning David in Psalm 62 “Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding”. En zo spreekt de profeet Micha over een diepgeworteld ideaal van het volk Israël “om onbekommerd te kunnen rusten onder de vijgenboom en de wijnstok”. (Micha4:4) Rust om tot jezelf te komen, maar ook om stille tijd te vinden waarin je God kunt danken en Hem groot kunt maken voor alles wat met jou leven te maken heeft.

Rust bij Jezus.
Bovenstaande tekst uit Matheus 11 was in eerste plaats bedoelt om de eerste hoorders tot rust te brengen.Ze moesten zich houden aan maar liefst 613 leefregels en dat was vrijwel niet op te brengen. Je kleurde altijd buiten de lijntjes en daardoor voelde je je schuldig en opgejaagd. Jezus probeert hen hier duidelijk te maken dat Hij het juk van de wet (moet je zelf doen) wil vervangen door het juk van de genade (wat Hij je geeft). Om zo tot rust te komen. Hij biedt hen en ons werkelijke en innerlijke rust aan. Maar omdat te kunnen ervaren moeten we ons eerst zelf onderzoeken. We dienen onszelf de vragen te stellen; wat is nu echt belangrijk voor ons en wat verleent ons zin, hoop en toekomst? Je bent namelijk niet wat je doet. En veel harstochten vinden geen bevrediging. Aan zelfontplooiing, streven naar succes of macht komt geen einde. Je hebt nooit genoeg. Je gaat geen rust ervaren. En als je denkt die rust te kunnen ervaren dan is dat hooguit tijdelijk. Voor echte rust moet je dus bij Jezus zijn, Hij kan je rust geven, bij alle momenten in je leven.

Heel praktisch
Ik las dat ze bij Evangelische hogelschool in Amersfoort een project hebben lopen met de titel “Smartphone eruit en de bijbel erin” Studenten doen s ’morgens hun mobieltjes in de kluis en nemen hun bijbeltje mee. Zo maken ze tijd voor God, tijd voor elkaar en tijd voor zichzelf. Tot nu toe bevalt het goed, ook door de leerlingen. In ieder geval stellen ze zo een daad, maken een keuze om je niet te laten beheersen door de dingen van de dag, maar zoeken tijd om rust te nemen en werkelijk bezig te zijn met dingen die ertoe doen. En daar wil ik je ook toe oproepen. Ik sluit af met een lied uit de opwekkingsbundel, je vindt het onder nummer 855 en is geschreven naar aanleiding van bovenstaande tekst door Kristene DiMarco:

U geeft rust
De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.

U geeft rust in mijn ziel. U geeft rust in mijn ziel.

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van 27 april 2023

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow