Meditatie | Zingen

Meditatie | Zingen

en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.
Efeze 5: 19

Liederen zijn belangrijk. Ik hoor dat in de reacties op de eredienst, in de pastorale gesprekken en op catechisatie. Zingen doe je niet alleen met je mond, maar ook met je hart. Het gaat om onze taal en om onze emoties. Het lied moet ons troosten, bemoedigen en enthousiast maken. Het lied is onze uitlaatklep. Het lied is de wijze waarop wij God groot willen maken en danken.

Eerlijk gezegd, er is momenteel veel discussie over. Ieder van ons heeft zijn eigen smaak en voorkeur. De één houdt van de psalmen, de ander kiest voor gezangen, liederen uit de Johannes de Heer- bundel of opwekkingsliederen. Ieder zijn eigen bundel. Die voorkeur van ons wordt ook mede bepaald door de muziek waarnaar we luisteren. Veel gemeenteleden luisteren naar verzoekplatenprogramma’s met geestelijke liederen zoals die op de lokale radio klinken, Prelude bij Omrop Fryslân, Nederland zingt op de TV en de muzikale fruitmand op Radio 5. Anderen luisteren naar CD of DVD of maken een eigen selectie op YouTube. En sommigen bezoeken concerten of andere grootse evenementen die hun muzikale voorkeur bepalen.

Ik ga hier niet schrijven dat ik het éne beter vind dan het andere. Alle bundels hebben hun goede en minder goede liederen. Zelf kijk ik wel naar de lijsten van verzoekplatenprogramma’s, immers de luisteraars kiezen daarvoor liederen die ze graag horen en dus waarschijnlijk ook zelf zingen. Ik vind het belangrijk dat we goed kunnen zingen met heel ons hart en uit volle borst. Zeker nu de zondagse eredienst minder wordt bezocht, wordt dat steeds belangrijker. Ik weet ook, dat niet iedereen een voorkeur heeft voor orgelmuziek. Dat is ook eenvoudig verklaarbaar, veel mensen luisteren naar de radio en daar worden maar weinig liederen begeleid door orgel en er is een trend dat muziek steeds sneller wordt.

Onze huidige muzikale voorkeur binnen de christelijke gemeente is beïnvloed door de opkomst van de populaire muziek. Popmuziek heeft onze cultuur mede bepaald: jongeren werden belangrijk, mode en vrijetijdsbesteding werd erdoor beïnvloed en muziek kreeg een veel groter aandeel in ons leven. De muziek waar wij nu naar luisteren is professioneel gemaakt en van een heel hoge kwaliteit, het ritme is totaal veranderd en het aantal muziekstijlen is enorm toegenomen.

Paulus roept ons op om vooral veel te zingen. Hij beperkt zich niet alleen tot de psalmen, maar andere geestelijke liederen mogen ook. Bovenstaande tekst maakt deel uit van wat Paulus ‘het praktische christelijke leven’ noemt. Dit als alternatief voor heidense gewoonten. Daarbij roept hij je op om je door de Heilige geest te laten leiden en dat leidt tot zingen vanuit je hart. Wel samen. In het hoofdstuk hieraan voorafgegaan geeft hij al aan hoe belangrijk het is dat de gemeente een eenheid vormt. Juist samen zingen is een uiting van verbondenheid in de gemeente. Door het samen te doen en vanuit je hart krijgt het ook betekenis bij God.

De psalmen ook, die zijn mij te kostbaar en te dierbaar om los te laten. De psalmen zijn een geweldige bron van geloofsliederen waarin vrijwel alle gevoelens die een mens maar kan hebben aan de orde komen. Andere geestelijke liederen mogen ook, omdat juist daar meer aandacht is voor onze Here Jezus Christus, het evangelie en de Heilige geest. En opwekking en Hillsong ook, omdat ze passen in deze tijd en uiting geven aan wat erbij hedendaagse christenen leeft.

In dat alles gaat het er uiteindelijk niet om onze eigen gevoelens te koesteren maar om God groot te maken en te danken in Jezus’ naam.

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van september 2019

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow