Meditatie | Verslag van een ooggetuige

Meditatie | Verslag van een ooggetuige

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Johannes 1: 1-4

Als je kerstfeest 2018 op Google zoekt, krijg je een reeks van trends te zien. Het gaat vooral om kleuren, ideeën en gerechten die onze goede gevoelens bij dit feest moeten helpen. Kerstfeest is vooral een feest van gezelligheid, we beginnen vaak al weken van tevoren om ons huis of onze omgeving te versieren. Het is een feest van verbondenheid, we vieren liever geen kerstfeest alleen, maar samen met de familie en/ of vrienden en het is een feest van bezinning, we willen graag stil staan bij die dingen die groter en duurzamer zijn dan onszelf. We horen dan graag naar verhalen van mededogen met de medemens en vredelievendheid. Waar we in ons leven naar hunkeren, maar nooit schijnen te bereiken, daar spreken we over op kerstfeest.

Deze keer in de meditatie geen aandacht voor een getuige die dichtbij de geboorte van de Here Jezus stond, zoals een herder, een wijze of de vrome Simeon. Maar Johannes die de Here Jezus door en door gekend heeft, Zijn beste vriend was en met Hem de belangrijkste momenten van Zijn leven heeft meegemaakt. Johannes kerstboodschap is duidelijk, zoek verbondenheid met het kind zelf. Zodat je verbonden bent met de gemeente en met God. Kerstfeest vieren we dus niet éénmaal per jaar als het buiten donker en koud is, maar als beginpunt en als ijkpunt van een leven met Hem. Prachtige woorden, maar wat weerhoudt ons? Aan de hand van deze tekst een paar gedachten:

Vers 2 “Wij hebben het gezien en getuigen ervan.” Wat ons kan weerhouden is de twijfel over de echtheid van het verhaal. Johannes legt hier de nadruk op “wij”, al die getuigen die Jezus werkelijk hebben meegemaakt. Zelf heeft hij de wonderen meegemaakt, stond hij bij het kruis en was hij bij de opstanding uit de doden. Johannes verkondigt niet een theorie, idee of leer, maar hij verkondigt een levend mens die hij gehoord, gezien en aangeraakt heeft.

Vers 3 “Opdat ook u met ons verbonden bent.” Wat we kunnen missen is de betekenis van het verhaal. We hebben te maken met een levende God die een intieme relatie met ons zoekt. Mogen andere goden afstand creëren, niet betrokken zijn of gewoon dood zijn, deze God is anders. In een kwetsbaar kind komt Hij tot ons. Jezus is mens geworden, Hij heeft ons lief. Hij is betrokken, lijdt met ons mee en huilt met ons mee. De theoloog Dietrich Bonhoeffer schrijft bij kerst: “God heeft u niet veracht, maar hij draagt zichtbaar en tastbaar uw aller vlees en bloed. Richt uw oog op de kribbe! In het lichaam van het kind, in de vleesgeworden zoon van God is uw vlees, is al uw nood, angst, aanvechting, ja al uw zonden gedragen, vergeven en geheiligd”.

Vers 4 “We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.” Maar voelen wij ons blij? De betekenis van kerst is verlossing uit genade. Een geschenk uit de hemel. Vaak willen wij iets anders en denken we aan een verdienmodel. Of we zijn hoogmoedig en denken Jezus niet nodig te hebben. We kunnen het zelf. Of we denken te laag van onszelf en vinden dat we te slecht zijn om het geschenk aan te nemen. Maar kerstfeest leert ons dat God ons intens liefheeft en er alles aan doet om ons te redden.

De trend voor kerst 2018 is een blijvende verbinding zoeken met dit kind!

Ik zie u vol verwondering aan
en kan van U niet scheiden.
Laat mij hier aan uw kribbe staan
en mij in U verblijden.
Bevatten kan mijn geest U niet;
het wonder dat hier is geschied
gaat mijn verstand te boven.

Eén wens slechts heb ik; Heer verhoor
mij als ik U kom vragen,
dat ik U heel mijn leven door
diep in mijn hart mag dragen.
O laat mij toch Uw kribbe zijn
en maak mijn hart tot Uw domein,
vervul mij met Uw vreugde!

(Paul Gerhardt)

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van november 2018

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow