Meditatie | Samen sta je sterker

Meditatie | Samen sta je sterker

Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.

Prediker 4: 12

Een drievoudig snoer. Drie ineengevlochten touwen. Dat beeld van Prediker is vaak gebruikt. Een mooie trouwtekst toch? Bruidegom en bruid met als derde God.

Zo werden die woorden ook voor ons land en ons koningshuis gebruikt: God, Nederland en Oranje. Niks mis mee natuurlijk, al blijft de vraag, of je Prediker daarmee recht doet.

Niet dat Prediker zijn God ooit echt uit het oog verliest. Zeker niet. Voor Prediker zijn God en Zijn nabijheid onmisbaar voor een echt gelukkig bestaan onder de zon.

Maar het gaat hem hier om wat anders. Om het samen zijn en samen dingen doen. Om het één is maar alleen. Om het wonder dat je samen sterker bent.

We hebben erbij stilgestaan. Begin juni. Op die prachtige gemeentezondag. Met het thema ‘Vriendschap’. Toen we gelezen hebben van David en Jonathan.

Prediker pakt die draad hier op. Samen is veel leuker. Twee zijn sterker dan één. Met elkaar kom je verder, dan in je eentje. Twee is mooi en drie nog weer veel mooier.

Voor Prediker komt dat neer op hoe meer, hoe beter. Maar hij vergeet daarbij niet dat het ook om kwaliteit gaat. Om de dingen die bij een goede vriendschap horen.

Denk maar aan Jonathan en David. Het komt aan op trouw. Op loyaliteit. Om er willen zijn voor de ander. Om ook eens de minste te durven zijn. Om vergevingsgezindheid.

Zowel bij Jonathan, als bij David zie je dan al iets oplichten van de Heere Jezus Christus. Van Zijn liefde. Zichzelf weggevend en de ander zo helemaal opzoekend.

Zo ziet Prediker Israël voor zich. Hecht aaneengebonden. In afhankelijkheid van de Heere God – één volk dat Hem behoort. Samen een gemeenschap vormend.

Zo ziet de Heiland dat ook al helemaal voor zich. Zijn gemeente als gemeenschap. Wat we in de geloofsbelijdenis de gemeenschap van de heiligen noemen.

Goed om over na te denken. Of we nu thuisblijven in deze vakantiemaanden, of dat we eropuit trekken. Dat je samen sterker staat – ook samen als gemeente.

Met alles wat daarbij hoort. Jezelf geven. Jezelf weleens wegcijferen. Een keer de minste willen zijn. Trouw willen blijven. Erbij willen horen en erbij willen halen.

De zomerperiode kan je daarbij helpen. Even op adem komen. Frisse moed op doen voor straks. Bedenken hoe bevoorrecht je eigenlijk bent als gelovige.

Prediker verliest dat geen moment uit het oog. Hij beseft heel goed hoe hij God nodig heeft. Samen sta je sterker – dat is voor Prediker namelijk een geloofsuitspraak.

En dat betekent dus inderdaad vooral ook: samen met God. Biddend om Zijn nabijheid. Om de kracht en de rust van Zijn Heilige Geest in jouw leven – en in dat van ons samen.

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen, elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

(Gezang 139B)

Ds. J.P. Strietman

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van juli 2018

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow