Meditatie| Over Gods leiding in je leven

Meditatie| Over Gods leiding in je leven

Israël ging op weg; al zijn bezittingen nam hij mee. In Berseba gekomen, bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaak. ’s Nachts richtte God zich in een visioen tot Israël. ‘Jakob! Jakob!’ riep Hij. ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Jakob. God zei: ‘Ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte’.
Genesis 46: 1-3

Inleiding
Menigmaal in ons leven staan we voor een kruispunt: Moeten we rechtsaf? Of linksaf, of juist rechtdoor, of weer terug? Vooral als je in Jezus gelooft, kan dit nogal eens leiden tot twijfel en aanvechting. Welke keuze moet ik maken en wat is hier de weg die God met mij wil gaan? Iedere fase in je leven geeft zijn eigen vragen:

 • Welke opleiding doe ik?
 • Wat ga ik worden?
 • Met wie ga ik verder? (Of blijf ik alleen?)
 • Kinderwens of juist niet?
 • Hoe geef ik zin aan mijn leven?
 • Hoe leer ik te leven met ziekte, gebreken en gemis?
 • Hoe wil ik mijn oude dag beleven?
 • Hoe bereid ik me voor op mijn sterven?

En bij al die vragen probeer je dan ook nog eens Gods leiding daarin te vinden. Hoe breng ik mijn verhaal bij dat verhaal van God? Vele ouderen kunnen uit ervaring vertellen hoe moeilijk dat soms was en hoe ze daar mee geworsteld hebben. Jongeren zitten nog midden in die vragen.

Het verhaal van Jacob
In het land Kanaän is een grote hongersnood en Jozef stelt voor dat Jacob met zijn kinderen in Egypte komt wonen.

Vader Jacob (hier Israël genoemd) twijfelt. Zijn gevoelens en gedachten bij Berseba kun je het beste weergeven met de woorden van Psalm 25:

Heer, maak mij uwe wegen,
door Uw woord en geest bekend.
Leer mij hoe die zijn gelegen
en waarheen Ge Uw treden wendt.

Natuurlijk wil Jacob zijn zoon Jozef graag weer zien en natuurlijk ziet hij wel in dat zijn familie in gevaar komt nu de hongersnood zo hevig is.

Maar er zijn twee dingen die hem weerhouden. Dat is in de eerste plaats de belofte die gedaan is aan zijn grootvader Abraham. God had Abraham dit land beloofd en een groot nageslacht. Kun je dan dit land verlaten? Daar kwam nog bij, dat juist zijn vader Isaak moest blijven toen er ook een hongersnood was. Juist hij mocht niet naar Egypte vertrekken (Genesis 26: 2).

Jacob twijfelt en hij begint met offeren aan God, ongetwijfeld ook dankoffers, maar hij moet ook gevraagd hebben: is dit de weg die ik moet gaan?

God geeft antwoord. En het belangrijkste daarvan is: God gaat met hem mee. En alle afspraken met de voorvaderen en de beloften blijven bestaan. God belooft zelfs een groot nageslacht en God belooft dat Jacob zal sterven in de armen van zijn zoon Jozef en dat die dan zijn lichaam zal terugbrengen naar het graf van zijn voorvaderen (is ook gebeurd Genesis 50: 7).

Nu durft Jacob wel in vertrouwen te gaan, hij neemt zijn hele familie, alle dieren die hun eigendom waren en alle bezittingen mee. Zo gaan ze naar het vruchtbare land Gosen met de zegen van God.

Onze overwegingen
Ja, hoe werkt dat eigenlijk met die leiding van God? Veel mensen herkennen dat niet in hun leven, zijn er mogelijk ook helemaal niet mee bezig. Maar als je die wel zoekt zijn er een paar overwegingen te maken:

 1. Je vindt Gods leiding pas als je daar ook serieus naar op zoek gaat. Net als Jacob dat hier deed op de grens bij Berseba. Bij Gods leiding hoort ook verwachting, overgave en gebed.
 2. Wie Gods leiding in haar/zijn leven verwacht dient het leven ook zo in te richten dat je leeft volgens de normen en waarden die God van je verwacht. God zegent een gehoorzaam leven waarin je op Hem vertrouwt.
 3. Het zien van Gods leiding is ook een leerproces. Het is te vergelijken met zeilen. Bij zeilen kom je vooruit door de wind op een juiste manier in de zeilen te krijgen. En zo probeer je ook als gelovige de wind van de Heilige Geest te vangen.
 4. Wees je er bewust van dat Gods leiding geen garanties biedt voor succes. God belooft ons niet een kalme reis, maar wel een behouden thuiskomst. Dat ondervond ook Jacob: de aanleiding van zijn vertrek was een hongersnood.

Slot met Jurjen ten Brinke
Het blijft zoeken, niemand krijgt vooraf een kaartje mee of een bijsluiter. Het is een weg gaan in vertrouwen en gehoorzaamheid. Een weg waarin niet de ervaringen, gevoelens en omstandigheden leidend en bepalend zijn, maar de beloften. Daarom kon Jacob ook gaan toen hij wist dat God die beloften overeind hield.

Ik sluit af met stukje van Jurjen ten Brinke dat stond op Geloofstoerusting. Ook wel op internet te vinden onder de 5C’s of God’s Guidance. Ten Brinke voegde er trouwens nog één aan toe. Hoe kun je Gods leiding in je leven ontdekken?

 1. Door de omstandigheden, door dat wat er zich voordoet in je leven, de kansen die je krijgt en ook de belemmeringen en tegenslagen die je ervaart.
 2. Door de gaven, capaciteiten en talenten die je krijgt. De verantwoordelijkheid die je neemt en hoe je alles verstandig overdenkt.
 3. Door wat de Bijbel je leert. De leiding van God ontdek je door de Bijbel met regelmaat te lezen en daarin te ontdekken wat God van je verwacht.
 4. Door je eigen wijze van geloven, hoe je open staat voor de Heilige Geest en hoe je je leven weet te verbinden met gebed.
 5. Door betrokken te zijn met de gemeente van Jezus Christus en met andere gelovigen overlegt, wat de juiste weg is in het leven (zie ook Matheus 18: 15-20).
 6. Door ook te vertrouwen op God en met een zekere ontspannenheid je levensweg te gaan. Het komt goed als God met me meegaat. Zoals Sela dat zingt: “Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan” (Opwekking 770).

Ik wens jullie allemaal een dergelijk inzicht toe, waarin je Gods leiding in je leven kunt ontdekken en dat je weet dat je er niet alleen voorstaat.

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van maart 2022

Wil je in gesprek over belijdenis doen neem dan contact op met onze pastoraal werker of predikant.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow