Verloren schapen; Verslag van de ZWO-dienst van zondag 3 april 2016

Verloren schapen; Verslag van de ZWO-dienst van zondag 3 april 2016

Het thema van de ZWO-dienst van zondag 3 april 2016 was “Verloren Schapen”. Dominee Egbert van Beesten van de Stichting Mensenkinderen was uitgenodigd voor deze dienst. Deze stichting zet zich in voor o.a. de “zwarte schapen” in Albanië. Hiermee worden mensen bedoeld die door anderen worden geminacht, zoals bijvoorbeeld de gehandicapte kinderen, ze worden niet voor vol aangezien en zijn eigenlijk een last voor de maatschappij. De opbrengst van de collecte wordt dan ook besteed aan drachtige schapen voor deze gezinnen zodat ze van de wol truien en dekens en van de melk, boter en kaas kunnen maken.
Dominee Van Beesten hield hierover een inleiding waarin hij vertelde dat in Gods ogen iedereen waardevol is, het maakt niet hoe je eruit ziet. Als voorbeeld had hij een 5 euro briefje meegenomen en vroeg wie dit wilde hebben. Dat wilden natuurlijk veel mensen wel. Toen vouwde hij het in vieren, verfrommelde het en tenslotte vertrapte hij het met zijn schoenen met de vraag: en wie wil het nu nog? Boven in de kerk was een kind dat het nog steeds wel wilde. Dominee Van Beesten overhandigde het briefje aan het kind met de woorden: het zou mooi zijn als je het straks in de collectezak doet (maar je mag het ook zelf houden).

Na een gebed werden de kinderen naar voren geroepen en speelde dominee Van Beesten een liedje op z’n gitaar, de kinderen mochten meezingen. Het ging over het eeuwige leven:
“Je kunt het niet kopen voor wat geld
niet ruilen voor wat goed
winnen met een lot
of verdienen met wat je doet.
Het eeuwige leven wordt gegeven
aan een ieder die gelooft”

De verkondiging werd ingeleid met een prachtig voorbeeld van naastenliefde. Dat valt soms nog vies tegen! Op een zondag bij het binnentreden van de kerk werden de kerkgangers onaangenaam verrast door een zwerver die in de hal met een fles alcohol lag te soezen. Hij lalde wat en was natuurlijk erg vies. De kerkgangers keken afkeurend naar de man en vonden niet dat hij daar kon blijven liggen. Ze riepen de koster en kerkenraadsleden erbij en vroegen of ze de man weg konden sturen. Ze stuurden de man naar buiten en hij ging tegen een muurtje hangen. Dominee was een beetje laat, maar wie kwam er wel binnen? De zwerver ……… en hij beklom de preekstoel. Het was de dominee, die de kerkgangers een lesje had geleerd over naastenliefde. Daar ging de preek ook verder over. Op pakkende wijze hield dominee Van Beesten ons voor dat we ook vluchtelingen, zwervers, alcoholisten enz. niet links mogen laten liggen.
Alle mensen moeten een kans krijgen, ook chagrijnige, dwarse, norse mensen. Vaak heeft die norsheid wel een reden, niet iedereen heeft het getroffen in het leven en mensen kunnen dan verbitterd raken. Zoals de echtgenote van de dominee zegt: Niemand is een klier voor z’n plezier!
Na de verkondiging kwamen de kinderen onder luid schapengeblèr en met een schaapje in de hand terug in de kerk. Onder pianospel van Auke de Boer werd “Jezus is de Goede Herder” gezongen.
Hendrika Mulder las een gedicht voor van Sipke van der Land. De laatste strofes waren door Hendrika zelf gemaakt en waren erg toepasselijk voor deze dienst!
Als laatste werd uit volle borst “Ga met God en Hij zal met je zijn” gezongen en nam dominee Van Beesten na een vrolijke en fijne dienst afscheid met “Ajuus” wat betekent: Ga met Jezus!!

Dominee Van Beesten gaf nog de tip: Vraag na de dienst nou niet aan elkaar ‘wat vond je er van?’ Maar: ‘Wat heb je er van mee genomen.’

Hierbij een paar dingen die wij hebben meegenomen:

  • Op de vraag aan de kinderen ‘Wat moet je doen om in de Hemel te komen?’ antwoordde één van de kinderen ‘dood gaan’. En na wat doorvragen, werd er gezegd ‘Geloven’. Simpel toch? Een hoopvol vooruitzicht, ja aan kinderen kunnen we een voorbeeld nemen.
  • Niemand is een klier voor z’n plezier, probeer er achter te komen waarom iemand is zoals hij is. Of zoals Elvis Presley zingt in ‘walk a mile in my shoes’. Verplaats je eens in iemands situatie, bijv. een dakloze, een vluchteling, enz.
  • Hoe blij kwamen de kinderen terug uit de kindernevendienst met hun schaapjes, huppelend en sommigen blatend als een schaap. Prachtig !!!!!

Nieuwsgierig geworden? U kunt de dienst terug luisteren op kerkomroep.nl

Hendrika Mulder, Grietje Bijlsma en Sietske Veenstra

ZWO-flyerZWO-schapen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow