Wat gebeurt er bij de Jeugdkring 13/14 jaar?

Wat gebeurt er bij de Jeugdkring 13/14 jaar?

André en Janny geven leiding aan de Jeugdkring 13/14 jaar. Zij hebben deze jongeren gevraagd om een samenvatting te geven van de afgelopen jeugdkringavonden. Dit is wat daaruit naar voren kwam:

De eerste avond hebben we een soort van kennismakingsspel gedaan met kaartjes.
We hebben gesproken over Bijbelteksten en we hebben een Bijbelse quiz gedaan.
Voor kerst hebben we kerstkaarten gemaakt voor gevangenen.
We zijn ook naar een kerstdienst geweest van Younited in Damwoude. Daar werd het kerstfeest door jongeren als toneelstuk opgevoerd. Het was daar erg druk! Maar het was een mooie avond.

                                            

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow